Sähköauton verotus Suomessa

Henkilöliikenteeseen tarkoitettujen sähköautojen verotus koostuu kolmesta osasta: autovero, ajoneuvovero ja käyttövoimavero.

1. Autovero

Kun uusi auto ostetaan, maksetaan ostohinnasta autoveroa. Autovero on 1.1.2008 voimaan astuneen verouudistuksen myötä muuttunut suopeammaksi sähköautoille. Veron alin kategoria on 10%, mitä Suomessa joutuu uudesta sähköautosta maksamaan, sitten kun sellaista on mahdollista kaupasta ostaa.

Periaatteessa sähköauton hiilidioksidipäästöt ovat asia, jota on mahdotonta selvittää yksin autoa tarkastelemalla. Lain perusteluteksteissä on kuitenkin erikseen mainittu että sähköautot luokitellaan alimpaan kategoriaan.

Ulkomailta tuotu auto on verovelvollinen vastaavan Suomessa markkinoilla olevan auton hinnan perusteella. Tämä hinnan arviointi on se seikka, joka on saanut aikaan runsasta keskustelua ja useita valituksia aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten.

Ulkomailta tuodusta polttomoottoriautosta voi hakea vapautusta verosta, jos auto muunnetaan sähköautoksi. Perusteena on käytetty tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tähän astisen tiedon mukaaan toistaiseksi jokainen hakemus on mennyt läpi.

2. Ajoneuvovero

Ajoneuvoveroa maksetaan henkilöautosta vuosittain, niin monelta päivältä kun auto on rekisterissä.

Ajoneuvoveroa maksetaan sähköautoista painon mukaan aivan kuten polttomoottoriautoistakin. Tällä hetkellä veron suuruus on 0,26 euroa / päivä ennen 1994 käyttöönotetuille autoille ja 0,35 euroa 1.1.1994 tai sen jälkeen käyttöön otetuille autoille.

Vuoden 2007 aikana valmisteltu ja eduskunnassa päätetty autoverotuksen uudistus piti sisällään myös vuotuisen ajoneuvoveron uudistamisen. Koska ajoneuvohallintokeskuksen vast'ikään uudistettu tietojärjestelmä ei kyennyt sulattamaan vuosittaisen ajoneuvoveron uudistusta, ei tätä veronkohtaa voitu käytännössä uudistaa vielä vuoden 2008 alusta, vaan aloitusajankohta siirrettiin vuodelle 2010, kunnes tekninen järjestelmä saadaan toimivaksi.

Näillä näkymin Ajoneuvovero uudistuu 2010. Vanha luokittelu poistuu kokonaan ja tilalle tulee hiilidioksidipäästöpohjainen luokittelu. Esityksen mukaan veron määrät vaihtelisivat CO2-tiedon perusteella verotettavien osalta 20 – 605 euron välillä. Näin ollen odotettavissa on että sähköautoista jo vuoden 2010 vero on 20 euroa. Tämä olisi linjassa vuoden 2008 autoverouudistuksen kanssa, missä sähköautot katsottiin kuuluvan kategorian alimpaan päästöluokkaan.

3. Käyttövoimavero

Autosta, joka käyttää voimanlähteenään muuta kuin bensiiniä, tulee maksaa käyttövoimaveroa. (Poikkeuksena häkäpönttöautot, joita on katsottu tarkoituksenmukaiseksi tukea teollisuuspoliittisista syistä, sillä niistä voi vielä tulla Suomelle uusi Nokia.)

Käyttövoimaveroa maksetaan jokaiselta auton alkavalta 100kg:ltä 0,067 euroa / päivä. Pakettiautolle hinta on 0,009 euroa / päivä.

AKE on tarkentanut lakia tulkinnalla jonka mukaan ei-ladattavasta hybridiautosta ei tarvitse maksaa käyttövoimaveroa. Hybridiautosta, jonka akkuja pystyy lataamaan verkkovirralla, täytyy maksaa käyttövoimaveroa.

Eduskunnassa on 12.11.2008 jätetty lakialoite käyttövoimaveron poistamiseksi sähköautoilta ajalle 1.1.2009 - 31.12.2012. Asian käsittely valiokunnissa alkoi jo vuoden 2008 lopulla ja jatkunee 2009 helmikuussa myös eduskunnan täysistuntokäsittelyssä.

Laki- ja hallintoteknisesti lienee kuitenkin epätodennäköistä että vuoden 2009 osalta veroa enää poistettaisiin, vaikka se lainsäädännöllisesti mahdollista olisikin.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License