Akkumittaukset vaatimukset

Akkutestipaikalla tulisi olla mahdollisuus ladata ja purkuu yksittäisiä akkuja sekä isoja ajoneuvoakustoja erilaisissa lämpötiloissa erilaisilla virroilla.

Akkumittauksen yleisiä vaatimuksia

 • lämpötilan vaihtelut
  • pakkanen noin -30°C asti
  • huoneenlämpötila
  • kuuma noin +50°C asti
 • lataus
  • latausvirran vaihtelut, säädettävä lataus
 • purku
  • kuormituksen vaihtelut, säädettävä kuormitus
  • 1C (jopa 2C) asti (purku tyhjäksi tunnissa, jopa puolessa tunnissa). Käytännössä maksimivirta noin 100-200A.
 • Erikokoisten (Ah) akkujen mittaus
  • Noin 20..400 Ah
 • Eri jännitteisten (ketju / V) akustojen mittaus
  • Noin 2..500 V
 • BMS
  • Vaihtoehto 1) testijärjestelmä hallitsee
  • Vaihtoehto 2) akuston oma BMS hallitsee
 • Varmistukset
  • Ylilataus
  • Purku tyhjäksi
  • Ylilämpö
  • Varmalla kytkennällä toteutettu
  • Palohälytin

Mittaukset

 • Jännitemittaus
  • Tarkkuus 1‰, resoluutio noin 0,1‰ (impedanssimittaukseen)
  • Yli- ja alijännitemittaus valvontaan
 • Virtamittaus
  • Tarkkuus 1%, resoluutio noin 1‰
 • Energiamäärä
  • Laskettu suure virta- ja jännitemittauksista
  • Ladattu ja purettu energia
  • Wh- ja Ah-arvoina
 • Sisäresistanssin mittaus
  • Jännitteestä kuorman muuttuessa
 • Lämpötilamittaukset
  • Tarkkuus 2ºC, resoluutio noin 0,1ºC
  • Kymmeniä kanavia eri kohdista akustoa
  • Mahdollisesti lämpökamera
  • Ylilämpöanturi valvontaan
  • Mahdollisuus mitata akun napaa?! Joko eristetty anturi tai isoloitu mittarin tulo.
 • Lämpövirran mittaus - akussa tapahtuva hukkalämmön muodostus. Toissijainen.
 • BMS valvontatiedot

Mittaustapoja

Virtamittaus

 • Shuntti
 • Hall-pihti

Lämpömittaukset

 • Akustosta termopareilla
 • Akuston sisäimpedanssin mittauksen ja lämpötilan riippuvuus?!

Lämpövirran mittaus.

 • Tasainen lämpötila pakastimessa, sähkövastuksella balansointi vakiolämpötilaan -> sähkötehon vähentyminen = akustossa tuotettu hukkateho

Järjestelmän rakenne

Erillinen valvontalogiikka ja kontaktori, katkaisu ylilämmöstä, ylijännitteestä tai alijännitteestä.

Mittauksien toteutus:

 • Virta
  • shuntti
  • Hall-anturi

Lämpötila
* puolijohdeanturi, joka antaa analogisen jännitteen
* esim. LM135A/LM235A/LM335A +-1ºC
* termoparimittaus

Mittauksessa mahdollisesti multipleksaus ennen mittareita.

Arkkupakastin: jäähdytys ja lämpökaapelilla lämmitys.

Loggaus

 • Mittaustiedot
 • Valvontatiedot ja hälytykset

Käyttöliittymä

 • Käyttäjän asettamat parametrit koeajolle
  • latauksen maksimijännite
  • purun minimijännite
  • turvalämpötilaraja
  • latausvirta
  • viive ennen purun aloittamista
  • viive ennen latauksen aloittamista
  • lataus-purku-syklien määrä
 • Mittaukset
  • tunnistetiedot
  • datana
  • grafiikka
 • Tietojen etäluku
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License