DMOC445

<<<< Takaisin pajan etusivulle

Parametrit

EEX2ZVTurnOffSpeed (T_INT,C)=0.0
EE2PsiOptMax (T_INT,C)=0.13998
EE2DisableChargedError (T_INT,C)=0.0 1 = ei välitä "charged error"
EE2ShaftDirection (T_INT,C)=1.0 positiivinen vääntömomentti pyörittää eteenpäin
EE1PosPllKp (T_INT,C)=1239.985
EE2PsOnBat (T_INT,C)=119.92
EEXCANConnectFaultTime (T_INT,C)=200.0
EE1LoggingRate (T_INT,C)=-1.0
EEXEnableBrakeRamp (T_INT,C)=0.0
EEXCANTSeg2 (T_INT,C)=2.0
EEXMaxRegenPower (T_INT,C)=50391.0
EEXBrakeRamp (T_INT,C)=0.0
EEXPedalMaxSpeed (T_INT,C)=11999.5
EE2LSyncMax (T_INT,C)=0.0
EE2IsMax (T_INT,C)=250.0
EE2MotorPTCisNTC (T_INT,C)=0.0
EE2BatVHiMem (T_INT,C)=0.0275
EEXPosMaxTorque (T_INT,C)=99.97
EE2MinPowerLimitSpeed (T_INT,C)=100.1
EE2BatVLoMem (T_INT,C)=0.0275
EEXCANStatusID1 (T_INT,C)=592.0
EE2MotorTempFilterK1 (T_INT,C)=1.0
EE2HeatsinkTempFilterK1 (T_INT,C)=0.009949
EEXCANRxTimeout (T_INT,C)=200.0
EE1PosPllKi (T_INT,C)=83.984
EE2NoAccelBat (T_INT,C)=215.04
EE2BoxTempMax (T_INT,C)=75.0
EE2OscDeltaHz (T_INT,C)=24.4
EE2PsiRSat (T_INT,C)=0.14595
EEXControlMode (T_INT,C)=0.0
EE2IsMaxThermSpeedRamp (T_INT,C)=0.0
EEXHertzSetSlewPSec (T_INT,C)=120120.0
EE1IsMaxOffset (T_INT,C)=0.0498
EE2PsiRSlew (T_INT,C)=0.13998
EEXTorqueSlew (T_INT,C)=9997.0
EE2FanOnTemp (T_INT,C)=39.941
EEXCANKBitS (T_INT,C)=500.0 oli 250 eC2
EE2PsiRIm63 (T_INT,C)=33.2
EEXNoBrakeSpeed (T_INT,C)=0.0
EE1UsDCFilterK1 (T_INT,C)=0.019958
EE2IsQKp (T_INT,C)=0.47586
EE2IqIdMaxRatio (T_INT,C)=15.0
EE2HertzOscFilterK1 (T_INT,C)=0.199951
EEXAutoFaultClearTime (T_INT,C)=500.0
EE2IsRegMargin (T_INT,C)=0.5
EE2PsiRMax (T_INT,C)=0.14396
EE2LSigma (T_INT,C)=0.37985
EE2MotorPTCHot (T_INT,C)=0.7998
EE2IdL50 (T_INT,C)=0.0
EE2IsKp (T_INT,C)=0.47586
EEXNoAccelPosSpeed (T_INT,C)=11398.9
EE2MotorPTCCold (T_INT,C)=0.59961
EEXNegMaxTorque (T_INT,C)=50.13
EEXCANControlScheme (T_INT,C)=1.0
EEXCANCommandID (T_INT,C)=528.0
EE2PosOverspeed (T_INT,C)=11999.5
EE2BrkModulationIndex (T_INT,C)=0.949951
EE2TPerPsi (T_INT,C)=13.28
EEXHertzKiPrescale (T_INT,C)=1.0
EEXMaxTimesOfAutoFaultClear (T_INT,C)=3.0
EE1MotorP (T_INT,C)=2.0
EE2NoRegenBat (T_INT,C)=394.92
EEXMaxAccelPower (T_INT,C)=100781.0
EEXZeroTorqueTimeout (T_INT,C)=0.0
EEXNoIgnSwitch (T_INT,C)=1.0
EE1EncoderDirection (T_INT,C)=1.0
EE2RegenBatRamp (T_INT,C)=27.93
EE2BatVWFilterK1 (T_INT,C)=0.799988
EE2IsQKi (T_INT,C)=0.109995
EE1HardOVLimit (T_INT,C)=0.84961
EE2IsMaxThermSpeed (T_INT,C)=0.0
EEXHertzKp (T_INT,C)=1.0
EE2BoxTempRamp (T_INT,C)=9.961
EE1DeadTimeSignThresh (T_INT,C)=0.0
EEXCANStatusID2 (T_INT,C)=593.0
EEXNoAccelNegSpeed (T_INT,C)=11398.9
EE2MaxCurrentAngleCos (T_INT,C)=0.0
EE2ModulationIndex (T_INT,C)=0.949951
EE2BatVSFilterK1 (T_INT,C)=0.099976
EE2IsKi (T_INT,C)=0.109995
EEXCANTSeg1 (T_INT,C)=7.0
EEX2ZVTurnOnSpeed (T_INT,C)=0.0
EE1DeadTimeComp (T_INT,C)=80.0
EE2SpeedDeltaFaultThr (T_INT,C)=1499.0
EE2MotorPTCMin (T_INT,C)=0.00391
EE2IsMaxTherm (T_INT,C)=-1.17
EE2KVPsiMaxT (T_INT,C)=0.83008
EE2IdMax (T_INT,C)=0.0
EE1DeadTimeCompIThresh (T_INT,C)=0.0
EE2StatorResistance (T_INT,C)=0.05891
EE2EnableContOffsetCalib (T_INT,C)=1.0
EE2RotorResistance (T_INT,C)=0.01497
EEXCANConnectTimeout (T_INT,C)=100.0
EE2OscDeltaT (T_INT,C)=20.0
EE2AccelBatRamp (T_INT,C)=27.93
EE2NegOverspeed (T_INT,C)=11999.5
EE2MaxCurrentAngleSin (T_INT,C)=0.0
EEXCANTxPeriod (T_INT,C)=5.0
EE2HertzFilterK1 (T_INT,C)=0.199951
EEXHertzKi (T_INT,C)=0.0078
EE2LSyncCap (T_INT,C)=0.0
EE2PsiRIs63 (T_INT,C)=52.73
EE2StallDutyFactor (T_INT,C)=0.5
EE1Enable1ZVPWM (T_INT,C)=1.0
EE1EncoderType (T_INT,C)=0.0
EEXEnable1ZV2ZVToggling (T_INT,C)=0.0
EE1MaxSwitchingVdc (T_INT,C)=400.0
EE2FanOffTemp (T_INT,C)=34.961
EE2SlipConstant (T_INT,C)=0.0
EE2PsOffBat (T_INT,C)=100.0 240 akkulaatikon alaraja
EE1EncoderPulses (T_INT,C)=64.0
EE2TorqueInductance (T_INT,C)=0.0
EE2BatVUtilHyst (T_INT,C)=0.0
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License