Laturimittaukset

<<<< Takaisin pajan etusivulle

Suojajärjestelmän ja PowerFinn PAC800:n yhteistoiminnan mittauksia

Yleistä

8.4.2011 mitattu Stybrookin suojajärjestelmän ja PowerFinn PAC800:n yhteistoimintaa. Tavoitteena on jatkossa esim. eCagivaan ja muutamiin muihin kotimaisiin muunnoksiin laittaa PowerFinnin tilalle CAN-ohjattava Eltek Valeren laturi. Mittaustulokset otettiin lähinnä jotta voin myöhemmin verrata CAN-ohjatun laturin toimintaa tuohon alkuperäiseen. Ja myös jotta näen että mittausjärjestelyni riittää tuon virran aaltomuodon mittaamiseen.

Komponenteista

Stybrookin suojajärjestelmä on täysin analoginen ja rajoittaa latausta kytkemällä laturin virtaa ohjaavaan linjaan lisää resistanssia kun jokin kennoista saavuttaa esisäädetyn ylärajan. Samanaikaisesti kytketään pieni vastus purkamaan ylintä kennoa, ts. balansoimaan akkupakettia. Kennokohtainen purkuvirta on säätöjen mukaan n. 200 mA. Koko paketin seuranta tapahtuu kennokohtaisesti, kennon päälle asennettavilla pienillä piirilevyillä. Jokaisen piirilevyn läpi kulkee 2 ohjauslinjaa, toinen linja säätää ylärajaa ja toinen alarajaa. Tässä mittauksessa ylärajasäätö oli kytkettynä suoraan laturin virtaohjauksen sisäänmenoon.

Mittaus

Mittaus suoritettiin säätämällä laturi n. 9.5 A virralle ja lataamalla kennoja täyteen. Mittauksen aikana todettu että analoginen säätö toimii kuten pitääkin, ts. laturin virta lähtee pienenemään kun jokin kennoista saavuttaa ylärajan. Mitattu virta hyppii melkoisesti kun suojajärjestelmältä tulee säätöä. Mitä enemmän säätöä, sitä enemmän virta näyttää hyppivän.

TEK0009.BMP
Suojajärjestelmä säätää virtaa

Tämän jälkeen mitattiin myös ajamalla laturia reikänauhasta tehtyyn purkuvastukseen, ts. tilanteessa jossa säätöä ei pitäisi tapahtua. Tällöin ei kuitenkaan saatu täyttä jännitettä vaan laturi rajoitti jännitteen n. 8 voltin tasolle. Todennäköisesti kyse on purkuvastuksen soveltumattomuudesta tälläiseen testiin, ts. laturi rajoittaa nähdessään vääränlaisen kuorman. Jos kennot olisivat olleet tyhjänä, voitaisiin sama mittaus ajaa myös kennoja ladaten jolloin nähtäisiin todellisempi tilanne. Tätä ei kuitenkaan toteutettu tällä mittauskerralla.

TEK0012.BMP
Virtaa ei säädetä mitenkään, ajetaan purkuvastukseen

Mittausjärjestelyt

Kuvia mittausjärjestelystä

  • Laturi PowerFinn PAC800, 1 kpl päällä (toinen samassa ulostulossa rinnalla, kytkettynä pois päältä)
  • Suojajärjestelmä Stybrook Cell Protectors, 17 kpl
  • Kennot Kokam 70 Ah (SLPB 60460330H), 17 kpl
  • Skooppi Tektronix TDS2002B
  • Virtapihti skoopissa Fluke i310S
  • Mittauspaikka PalonenLABS, mittaaja H.Palonen
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License