Summary

Elbilar - Nu!

Med elbil utan utsläpp

Under 1900-talet, härskades våra riksvägar av bilar med förbränningsmotorer. I ett helt sekel förorenade man miljön med avgaser och bilisterna var beroende av bensinstationerna med sina pumpar. Under hela denna tid, väntade den bättre tekniken på sin tur; tekniken som är både tystare, effektivare och framför allt hållbar.

Idag gör den nya generationens elbilar insteg i trafiken och de saknar varken räckvidd eller effekt. De teknologiska hindren har man redan lyckats övervinna, men de ekonomiska återstår: marknadens elbilar är antingen oförskämt dyra eller besvärliga att anskaffa. Bilindustrin låter vänta på sig med serieproduktion av elbilar, även om det vore det enda sättet att få ner elbilarnas pris på normalnivå. Eller kanske inte?

Elektrisk folkbil

Elbilar – Nu! är samfundsbetingat projekt, vars avsikt är att göra elbilen tillgänglig för var mans plånbok. Man ämnar lyckas med projektet, genom att samla en kritisk massa av konsumenter som drömmer om en elbil och vilkas representanter utgörs av projektets yrkesmän som förhandlar rimliga kostnader för komponenter och serieproduktion.

I den inledande fasen har man kalkylerat med en kritisk massa på 500 elbilar, för att en elektrisk familjebil ska kunna levereras till konsumenten till samma pris som motsvarande bilar med förbränningsmotorer skulle kosta i en bilaffär.

Uppgraderad framtid i serieproduktion

Projektet Elbilar – Nu! genomförs i praktiken genom att göra nya eller litet begagnade moderna bilar utsläppsfria. Den förorenande förbränningsmotorn avlägsnas i likhet med all därtill hörande mekanik och tilläggsutrustning (t.ex. bränsletank och avgassystem). Istället för dessa installerar man utsläppsfri teknik, som representerar dagens toppklass: en permanentmagnetmotor av hög kvalitet, ett state-of-the-art litiumbatteri och ett heltäckande datasystem med Internetförbindelse.

Elbilar som framställts på ovan nämnda sätt, sparar en stor mängd energi och råvaror i jämförelse med nya bilar. Genom att använda fabrikstillverkade paket för ombyggnad, tar konverteringsarbetet inte längre än 1-2 arbetsdagar för en utbildad bilmontör. Serieproduktionen medför märkbara inbesparingar, vilka ytterligare bidrar till att sänka bilarnas pris.

Projektet skapar också betydande förutsättningar för helt ny marknad, eftersom ett flertal start-up-företag kan ägna sig åt konvertering av nuvarande bilar till den nya generationens elbilar. Om tio år kan hela vägtrafiken vara förändrad både till utseende, ljud och känsla – liksom också andningsluften i våra städer och utsläppet av växthusgaser.

Den gemensamma kraften

Projektet sammanför yrkesmän och entusiaster från ett flertal brancher, framför allt inom elfordons- och informationsteknologin, men också inom marknadsföring och media m.fl. Den främsta avsikten med projektet är inte heller att förtjäna några stora pengar, utan att genomföra något revolutionerande!

Inom projektet tror man på samma drivkraft som redan har förändrat IT-branchen markant, dvs. en öppen samhörighet som bl.a. har gjort operativsystemet GNU Linux till det mest populära platformen för Internetservers och skapat ett helt nytt sätt att distribuera intellektuell egendom till varandra och handla med produkter och tjänster.

Samma drivkraft sommer att förändra bilvärldens slutna konsept till öppenhet: Projektet Elbilar – Nu! är ett öppet koncept som vem som helst har rätt att kopiera och förverkliga inom sina egna kretsar. Om någon så önskar, lovar vi att berätta var våra bildelar härstammar, hur de monteras och hur hela projektet genomförs. Vi delar med oss av vårt eget, så att Ni ska kunna görna något ännu större… (vad sägs om 50 000 elbilar?)

Gör din insats för ett bättre klimat – en bil i taget

Elbilen möjliggör en trafik som är helt fri från lokala utsläpp. Samtidigt gör den bilismen oberoende av olja. Inför den befarade klimatförändringen, utgör elbilen ett sätt att radikalt minska på utsläppet av drivhusgaser. Samtidigt kan man inom elproduktionen stegvis förflytta sig i riktning mot ett fullständigt utnyttjande av förnyelsebara engergiformer.

Även om en ensam elbils inverkan på miljön är inte stor, kan du själv genom att skaffa en sådan, övergå från att vara en del av problemet till en del av dess lösning. När tillräckligt många följer exemplet, blir lösningen slutligen global. Vi har bestämt oss för att vara en del av denna lösning.

Projektet i ett nötskal

Elbilar – Nu! har som målsättning att skapa en elbil som uppfyller följande krav

 • Plats för fem personer
 • Samma prisnivå som motsvarande bensinbil i Finland
 • Körsträcka med en uppladdning 150 km (och med ett separat tilläggsbatteri 300 km)
 • Batteriets livslängd 200 000 km
 • Batteri, motor och elsystem bildar en integrerad modul, som monteras i den tidigare bensinmotorns fästen.
 • Regenerativ motorbromsning återvinner vid inbromsning rörelse-energin till laddningsenergi för batteriet.
 • Maximihastighet 140 km/h.
 • Bättre acceleration än hos motsvarande bensin- eller Dieselbil.
 • Brukskostnaderna (i Finland) mindre än en tredjedel av motsvarande bränslekostnader.
 • Modern säkerhetsutrustning

Elbilar – Nu! -projektets trumfkort

Det första konverteringsprojektet, med sikte på elektriska familjebilar till normalt pris.
De första bilarna tillgängliga redan under år 2008.

Undviker energiförlusten vid nyframställning av karosseri. (I normala fall, utgör tillverkninen ca 25% av bilens sammanlagda utsläpp under dess livscykel.)
Fungerar kollektivt och öppet, så att vem som helst kan delta och inleda ett eget motsvarande projekt.

Kollektiviteten sammanför yrkesmän från flera brancher, vilka är redo att bidraga till projektets genomförande genom sitt eget kunnande och i den gemensamma nyttans anda.
Baserar sig på en Internet-baserat marknadsundersökning, vilken redan från början har bidragit till att skapa ett nätverk av intresserade personer. (Under de 10 första dagarna, anmälde sig redan 300 personer som var intresserade av att skaffa en elbil!)
Fungerar som språgbräde för att övergå till en ren och utsläppsfri teknologi: genom att påvisa att en elbil kan framställas till ett överkomligt pris, påskyndar man också bilindustrins serieproduktion av elbilar.

Inleder sin verksamhet i Finland, där beskattningen av bilar är graderad, så att en utsläppsfri elbil beskattas mindre än övriga bilar. Detta bidrar till ett lyckat genomförande av projektet.

Projektets bilar kan köpas av vem som helst i Finland, men leveranser utomlands är också möjliga genom en lämplig förmedlare eller återförsäljare.
I Finland finns det en betydande kunskap inom branchen, speciellt inom ackumulatorteknologin (t.ex. FEVT Oy, som är en tänkbar leverantör inom projektet.)
Man förhandlar också om installation av laddningsstationer för snabbladdning av elfordon på servicestationer och i köpcentra, vilka skulle möjliggöra en uppladdning från tomt batteri till 80% av laddningskapaciteten under en kaffepaus. Priset på en sådan anläggning ligger på ca 50 000 euro.

Elbilens fördelar

 • Överlägset hållbar: Motorn har endast en rörlig del.
 • Överlägset energisnål: Motorns verkningsgrad t.o.m. över 95 % (jfr. förbränningsmotor ca 20-25 %).
 • Överlägset effektiv: Full effekt redan vid minsta varvtal
 • Överlägset ren: Laddad med sol-, vatten- eller vindkraft (eller vilken förnyelsebarn energiform somhelst), förorsakar elbilen inga drivhusgaser.
 • Överlägset tyst: Surrar inte mer än en symaskin vid körning
 • Överlägset lätthanterlig: Lätt att ladda, praktiskt taget servicefri
 • Överlägset oberoende: Elektricitet kan produceras hur som helst och var som helst.

Tilläggsinformation

Projektet fungerar för tillfället endast i Finland, men du kan höra dig för om tilläggsinformation genom mejl till adressen moc.liamg|unralible#moc.liamg|unralible (Skriv på svenska, finska eller engelska, tack!)

faq FAQ
enkät Elbilsenkät
Engelskspråkig blogg

Länkar för intresserade

Elbilar

Läs artikel i wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_car
Se filmen: Who Killed the Electric Car? (http://www.sonyclassics.com/whokilledtheelectriccar/)
Läs boken: Black, Edwin - Internal Combustion (http://www.internalcombustionbook.com)

Öppen kollektivitet och öppen källkod

Läs boken: Ingo, Henrik - Open Life (http://openlife.cc/)

Klimatförändringar

Se dokumentet: An Inconvenient Truth (http://www.climatecrisis.net/)

Oljeberoendet och dess följder

lär boken: Tamminen, Terry - Lives per gallon: the true cost of our oil addiction (http://www.livespergallon.org/)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License