Tack!

Tack för att du besvarar enkäten. Ju flera som svarar, desto bättre uppfattning får vi beträffande hurudana elbilar folk verkligen önskar sig. Ju fler intresserade, desto förmånligare avtal kan vi sluta med komponentlerverantörerna. Berätta även för din kompis om elbilar!

Tillbaka till den svenskspråkiga huvudsidan för Elbilar – Nu!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License