2 - Akut ja akustojenvalvontajärjestelmä (BMS)

Akut

Akut muodostavat sähköauton ainoan energianlähteen. Tällä hetkellä sähköautoissa eniten käytettyjä akkutyyppejä ovat erilaiset lyijy- ja litiumakut, mutta uusia akkutyyppejä on kehitteillä, kuten litium-titanaatti akku. Suomessa käytetään sähköautoissa pääasiassa vain lyijy- tai litium-teknologiaan perustuvia akkuja.

Akuissa käytetyt jännitteet ovat yleensä 50-400V väliltä ja kapasiteetit ovat kymmenen tai kymmeniä kilowattitunteja. Akusto voi painaa satoja kiloja.

Useimmiten osa akuista sijoitetaan moottoritilaan ja loput (suurin osa) tavaratilaan, lavalle tai muualle auton takaosaan.

Eräs tee-se-itse konversioissa suosittu akku on ollut lähinnä golf-autoihin tarkoitettu Trojan T-105.

Aiheesta muualla

Akkujen vertailutaulukko, Matti Taskinen
Akku wikipediassa
Akkujen ominaisuuksien määrittely (A Guide to Understanding Battery Specifications, MIT Electric Vehicle Team, December 2008)

Akustonvalvontajärjestelmät (BMS)

Litiumakut tarvitsevat kennokohtaisen valvonnan ja kennojen varausta tasaavan elektroniikan. Näitä tehtäviä hoitaa akustonvalvontajärjestelmä eli BMS (Battery Management System).

Katso myös

Sähköautomuunnoksen akuston valvonnan vaatimukset

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License