Sähköautoihin liittyvä koulutus

Sähköautoihin ja sähköautomuunnoksiin liittyvä koulutus

Erilaisiin sähköajoneuvoihin liittyvä koulutus

 • Sähköhenkilöautot,
 • sähköskootterit,
 • sähköpolkupyörät ja
 • sähköbussit
 • Sähköajoneuvot alkuperäisinä ja
 • sähköajoneuvot muunnettuina

Eri toimintoihin liittyvä koulutus

 • Suunnittelu
  • Elektroniikkasuunnittelu
  • Sähkömekaniikkasuunnittelu
   • Järjestelmärakenne, syötöt ja maadoitukset
  • Mekaniikkasuunnittelu
  • Ajoneuvon kokonaisuuden suunnittelu
   • Mitoitus
   • Komponenttivalinnat
 • Muunnostyö
  • Akselimassojen punnitus normitilassa
  • Purkaminen yksityiskohtineen
  • Muutoksen dokumentointi (piensarjan alussa, myös yksittäiskappaleissa)
  • Lisälämmöneristys
  • Uusien komponenttien asennus
  • Testaus
  • Koeajo
 • Katsastus
  • Tarvittavat dokumentit
 • Ajaminen
  • Erityisolosuhteet, poikkeustilanteet
 • Huolto
  • Ennakointi
  • Perustarkastukset
  • Huollon tarpeen tunnistaminen sähköautossa eri kohdista
 • Lataus ja sähkönjakelu
 • Vakuuttaminen
 • Määräykset ja toiminnan valvonta
 • Opettajien ohjeistukset

Koulutuksen eri tasot

 • Käyttö
 • Asenus ja huolto
 • Suunnittelu

Materiaalin pääkohdat ja sisältö

Perusteita

 • Sähkötekniikka
 • Fysiikka
 • Mittaustekniikka

Yleistä taustoittavaa tietoa

 • Sähköajoneuvojen historia
 • Elektroniikaan käyttö ajoneuvoissa

Toiminnot ja käyttötilanteet - käyttäjän näkökulma

 • käynnistäminen, eteen ja taakse, jarruttaminen (regenjarrutus, välillä rajumpi jarrujen käyttö)
 • lataaminen ja purkaminen ajossa
 • äärilämpötilat

Ympäristöllinen näkökulma

 • energian tuotantotavat: fossiillisesta pois
 • päästöt: vaikutus taajamiin
 • energian ja päästöjen perustelut ja laskentatavat

Taloudellinen ja poliittinen näkökulma

 • akuston hinnan kuoletus
 • verotus

Yhteiskunnan rakenteiden näkökulma

 • sähkönjakelu, akustot
 • huoltotoiminta

Akustojen hankintamallit ja lataus- / vaihtoverkostot

 • lataaminen
 • rahoittaminen

Auton elinkaari -näkökulma

 • sähköauton kestävyys ja vähäinen huollon tarve

Muita näkökulmia

 • Sähköautoalan yrittäjyyden näkökulma
 • Tutkimuksen näkökulma

Määräykset ja standardit

Turvallisuus

Tekninen rakenne ja toiminta

 • Sähköauton rakenne
 • Muunnetun sähköauton rakenne

Tekniset toimintaperiaatteet

 • Ajosähköpiiri - laturi, akku ja akun valvonta, moottorinohjain ja moottori
 • Mekaaniset rakenteet
 • Apulaitteet - lämmitys ja tehostinpumput

Sähköauton virransyöttö ja maadoitusperiaatteet

Sähköauton lämpötekniset asiat

Autotason muunnossuunnittelu

 • Aihion rakenteen hahmottaminen ja mittaus
 • Komponenttivalinnat ja mitoitukset
  • komponenttivalintakriteerit
  • komponenttitietous (esimerkkiluonteinen; akut, moottoriohjaimet, moottorit)
  • laskentataulukkoja (moottori <-> auto, akusto)

Muunnossähköauton tekniset osat ja niihin liittyvä koulutus

TOIMINTA
KOHDE Suunnittelu Muunnostyö Huolto, asentajat Katsastus Kuljettaja
Yleistä Sähköiset erityisosat: periaatteet, vaatimukset, mitoitukset. Määräykset. Vianetsintä. Erikseen pääjännitepiirin käsittelyyn erityiset henkilöt. Uudet sähköiset kohteet muutoksissa. Asiallinen käyttö -> lataus ja akut. Vikojen havaitseminen ja huollattaminen.
Elektroniikkamodulit
e(G)UI Diagnostiikkatoimintoja Diagnostiikkatoimintoja X
eECU
BMS
Moottoriohjain
Laturi X
DC-DC-muunnin Ajovalojen varmentaminen.
Sähkömekaaniset osat
Akusto Mitoitus. Mekaaninen ripustaminen. Lämpöeristys. Kosteuseristys. Sähköinen ajovirran kytkentä ja mittauskytkennät. Viallisten kennojen paikallistaminen ja vaihto. Koko akuston vaihtotyö. X
Moottori Mitoitus.
Kaapelointi, kytkimet, sulakkeet Sähköjärjestelmän toimintaperiaatteet ja rakenne. Johdotusreittien vaatimukset ja valinta. Sähköjärjestelmän periaate, vianetsintä ja korjaus.
Lämmitysjärjestelmät
Mekaaniset osat
Tilankäyttö, rakennesommittelu
Voimansiirto
Tukirakenteet - -
Tehostinpumput X
Lämpöeristys Käytännön ohjeita eristysmateriaaleihin ja eristeiden asentamiseen.
Muuta
Tarkistukset ja koeajo Laajat toimintojen tarkistukset X
Sähköoppi (soveltaen autoon) X X X
Sähköturvallisuus X Laajasti rakentamisessa ja tarkistuksissa. Tunnettava työtavat: koska irrotetaan akusto, miten tehdään vianetsintä korkeajännitteisessä piirissä ja kuka sitä saa tehdä. Osattava tarkistaa pääkohdat. Ymmärrettävä, mitä ei saa mennä rassaamaan.
-

Materiaalia

Seth Leitman, Bob Brant: Build Your Own Electric Vehicle. McGraw-Hill, 2009. ISBN 0071543732.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License