Sähköautojen piensarjatyyppihyväksyntä

Uudet, tyyppihyväksymättömät ajoneuvot on ennen rekisteröintiä hyväksyttävä. Suursarjatuotannossa hyödynnetään tyyppihyväksyntämenettelyä, jolloin yksittäisiä ajoneuvoja ei tarvitse hyväksyä erikseen. Piensarja- ja yksittäistuotannossa voidaan käyttää kansallista piensarja- ja yksittäishyväksyntää, jossa on tiettyjä lievennyksiä vaatimusten osoittamisesta.

  • Uudet autot voivat saada yksittäishyväksynnän, vaikka samanlaisia autoja valmistettaisiin useita [3 2§ o)].
  • Kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä on mahdollinen, jos henkilöautojen (M1-luokka) tuotantosarjan koko on enintään 75 kpl/vuosi [10 13a§] (vanhemman asetuksen mukaan 300 kpl/vuosi [4 13§]).
  • Yksittäishyväksynnässä ja kansallisessa piensarjatyyppihyväksynnässä ei vaadita lainkaan osoitusta törmäysturvallisuudesta, ja monen muun vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta on lievennyksiä [3]
  • Ks. myös ehdotuksia lainsäädännön kehittämisestä. Näissä esitettävät menettelyt eivät ole suurimmaksi osaksi ainakaan vielä toteutuneet. Niissä on kuitenkin huomioitu sähköautomuunnoksessakin esiin tulevia ongelmia, kuten vaatimustenmukaisuuden osoittamisen vaikeus harrastajan kannalta.

Uusia sähköautoja voidaan valmistaa kevyemmällä hyväksyntämenettelyllä piensarjoissa kuin varsinaisessa sarjatuotannossa.

Osien viranomaisvaatimukset / henkilöautot (M1)

Komponentti tai aihe Sähköturvallisuus EMC "e" Erityismääräykset A) Yksittäismuunnos B) Piensarja Kommentti
1 Melutasot?! 70/157/ETY E-sääntö 51 A-B 1) A-B 1)
9 Jarrutus 71/320/ETY, E-säännöt 13.10 ja 13H A-B 1) A-B 1)
13 Varkauden estolaite ja ajoneuvon lukituslaite?! 74/61/ETY 1)
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY B-C 1) B-C 1) 1)
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY A-C 1) A-X 1)
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY C 1) C 1)
36 Lämmitysjärjestelmät?! (jos sähköinen pääjännitteellä) (jos sis. elektroninen ohjaus) 78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EY 1)
40 Moottorin teho 80/1269/ETY C 1) C 1)
44 Massat ja mitat (henkilöautot) 92/21/ETY C 1) C 1)
53, 54, 58 Kolariturvallisuus, erilaisia - 1) - 1)
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY 7 artikla sovelletaan sovelletaan Ei 2005/64/EY 1)
-

1) http://www.ake.fi/pdf/2434-208-2003liite6.pdf, Uudempi versio säädöskokoelmissa, liite 2 http://www.edilex.fi/virallistieto/saadoskokoelma/20090044.pdf

X:Vaaditaan täydellinen direktiivin mukaisuus. Tyyppihyväksyntätodistus tulee toimittaa ja tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava.
A:Erityisdirektiivin vaatimukset on täytettävä. Tyyppihyväksyntätodistusta ja tyyppihyväksyntämerkintää ei vaadita. Ilmoitetun laitoksen laadittava testausselosteet.
B:Säädöksen teknisiä vaatimuksia on noudatettava. Säädöksessä säädetyt testit on suoritettava kokonaisuudessaan. Testit voi suorittaa itse, jos asiasta sovitaan hyväksyntäviranomaisen kanssa. Valmistajan voidaan sallia antaa tekninen raportti: tyyppihyväksyntätodistusta ei tarvitse myöntää eikä tyyppihyväksyntää vaadita.
C:Valmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaista tai katsastustoimipaikkaa tyydyttävällä tavalla, että direktiivin yleiset vaatimukset täytetään.

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License