Sähköautojen standardointi

Sähköautojen standardointi

Sähköautoihin liittyviä standardeja ovat
- infrastruktuuriin liittyvät standardit, kuten latausliitäntä
- komponenttien standardointi
- yleisesti ajoneuvoihin liittyvä standardointi soveltuvin osin.

Standardointi ei pääsääntöisesti ole velvoittavaa, vaikkakin monien turvallisuuteen liittyvien standardien noudattaminen on käytännössä helpoin tapa todentaa laitteen vaatimustenmukaisuus turvallisuuden suhteen. Yksittäiskonversion tekijälle standardoinnin merkitys korostuu infrastruktuurin suhteen, eli käytännönläheisemmin sanottuna: standardin mukaisen sähköauton saa ladattua muuallakin kuin kotitallissa. Standardien mukaan rakennettujen konversioiden muutoskatsastaminen on todennäköisesti myös helpompaa kuin "villien toteutusten". Aikanaan sähköautojen yleistyessä myös huoltotoiminta helpottuu standardoinnin ansiosta.

Osa standardeista on saatettu velvoittaviksi ja pakollisiksi noudattaa. EU:ssa pakollisista vaatimuksista säädellään direktiivein ja Suomessa lakien, asetusten ja erilaisten viranomaisohjeiden kautta.

Kaavio hyväksynnöistä ja standardeista (pdf)

Standardointielimet

Tärkein sähköautojen standardointielin on käytännössä International Electrotechnical Commission, IEC. Toinen merkittävä standardointielin on European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC. Usein CENELEC omaksuu IEC:n maailmanlaajuiset standardit eurooppalaisiksi EN-standardeiksi, jolloin samalla numerolla julkaistut IEC- ja EN-stardardit ovat käytännössä samat. Suomessa sähköalan standardeja julkaisee Sesko ry. Suomessa kansallisiksi standardeiksi hyväksytyt CENELECin standardit tunnistaa etuliitteestä SFS-EN.
Yleistä, muutakin kuin teknistä, standardointityötä tekee International Organization for Standardization, ISO. Sotilasajoneuvoille on MIL-standardeja (MIL-STD), joita on määritellyt Yhdysvaltain puolustusministeriö.

Yhdysvalloissa toimii ja julkaisee omia standardejaan SAE, Society of Automotive Engineers. Suurin osa SAE:n standardeista on yhteneviä ISO:n ja IEC:n standardien kanssa, mutta osa sen luomista standardeista on vailla kansainvälisen standardointiorganisaation vastinetta.

Standardointityöryhmät

 • IEC Technical Committee 69: Electric road vehicles and electric industrial trucks
 • IEC Technical Committee 21: Secondary cells and batteries
 • IEC Technical Committee 77: Electromagnetic compatibility
 • ISO Technical Committee 22: Road Vehicles
  • Subcommittee 21: Electrically propelled road vehicles
   • Working Group 1: Vehicle operation conditions, vehicle safety and energy storage installation
   • Working Group 2: Definitions and methods of measurement of vehicle performance and of energy consumption

Standardointityöryhmän 69 työtä voi seurata netissä: esim. BSI/työryhmä 69. Suomessa toimii standardoimiskomitea SK69 - "Sähköautot ja latausjärjestelmät".

Standardoitavat kohteet

Latauspisteet

Sähköautojen latauspistokkeeseen liittyy oleellisesti muutakin kuin pistokkeen rakenne: pistoke ei saa mekaanisesti sopia pistorasiaan, jonka sähköiset ominaisuudet (jännite, virranantokyky, suojaukset…) eivät vastaa pistokkeella kytkettävää järjestelmää. Järjestelmän on toimittava turvallisesti laajalla lämpötila-alueella ja sateessa ja oltava mekaanisesti riittävän luja kestämään toistuvaa kytkemistä ja irrotusta sekä tyypillisiä väärinkäyttötilanteita. Sähkönjakelujärjestelmän toiminnan ja sähkön myynnin kannalta on myös suotavaa, että auto ja latausjärjestelmä voivat kommunikoida keskenään.

Latauspisteen yleiset vaatimukset

IEC on julkaissut vuonna 2001 standardin IEC 61851-1: Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements (sisällysluettelo ja esipuhe). Standardi määrittelee latausjärjestelmän IEC 60038-standardin mukaiselle kolmivaihesyötölle eli max. 690 V vaihtojännittelle tai max. 1.000 V tasajännitteelle.

Pistotulpat ja -rasiat

Varsinaisesti sähköautojen lataamiseen tarkoitettuja pistotulppia on standardoitu IEC 62196-standardeissa:

 • EN 62196-1 Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 1: Charging of electric vehicles up to 250 A a.c. and 400 A d.c.
 • EN 62196-2 Plugs, socket-outlets and vehicle couplers - Conductive charging of electricity vehicles - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube vehicle couplers Julkaistaan todennäköisesti vuoden 2010 lopulla.

Standardit määrittelevät pistotulpan, jolla voidaan siirtää lataustehoa 400/690 voltin jännitteellä 3 * 32 A virta. Lisäksi pistokkeeseen sisältyy tiedonsiirtomahdollisuus auton ja latausaseman välillä. Käytännön toteutus on standardointiluonnoksen taustalla olevan Mennekes-yhtiön järjestelmä. (Wikidot-syntaksi ei mahdollista suoraa linkkiä tuotesivulle, mutta se löytyy ainakin tällä hetkellä Mennekesin etusivulta).

Ennen näiden yleistymistä - ja luultavasti pitkään niiden rinnallakin - on käytettävä nykyisin saatavilla olevia pistorasioita:

 • IEC 60309 - pistotulppaperhe, johon kuuluu myös tuttu punainen "voimavirtarasia" (230/400 V, 3 * 16 A)
 • Tavallinen suko-pistotulppa eli viralliselta (ja harvoin käytetyltä!) nimeltään CEE 7/4 tai CEE 7/7 on Suomessa luonteva vaihtoehto latauspistotulpaksi, koska tällöin voidaan hyödyntää nykyisiä lämmityspistorasioita. Suko-pistotulpan ongelmana on sen vaatimaton latausteho, 1 * 16 A matalahkolla 230 V syöttöjännitteellä vastaa 3,6kW tehoa.

USA:ssa on kehitetty oma sähköajoneuvojen pistokestandardi SAE J1772 .

Ajoneuvoelektroniikan käyttöjännitteen laatu

 • Nopeasti vaihteleva käyttöjännite
 • Hitaasti laskeva ja nouseva käyttöjännite
 • Pätkivä käyttöjännite
 • Load dump (usein käsitellään EMC:ssä, mutta on tärkeä osa käyttöjännitteen laatua)

ISO-16750

Ajoneuvoelektroniikan ja muidenkin järjestelmän osien käyttöolosuhteet

Standardien mukaisesti tekemisellä etenkin luotettavuusvaikutuksia.

 • Lämpötila
 • Kosteus
 • Tärinä (vibration)
 • Iskut (shock)

Koteloiden ja komponenttien tiiveys

ISO-16750

Luettelo sähköajoneuvoihin liittyvistä direktiiveistä, laeista ja standardeista

Standardien noudattamisen pakollisuus vaihtelee ja tästä on kommentteja taulukoissa (sarake "Pakollisuus"). Yleisesti ajatellen EU-direktiivejä sekä Suomen lakeja ja asetuksia on pakko noudattaa, jos ne vaan koskevat kyseistä laitetta ja sen käyttöä. Muunnossähköautojen kohdalla kuitenkin yleensä pitää noudattaa auton aihion iän mukaisia vaatimuksia.

EMC: katso vanhojen mallien EMC-vaatimukset: Sähköautomuunnoksen viranomaisvaatimukset / Ajoneuvo-EMC-vaatimusten kehityskulku

Linkitä standardi netissä olevaan standardiin, sen kuvaukseen tai sen myyntipaikkaan

Luettelo sähköajoneuvoihin liittyvistä EU-direktiiveistä sekä Suomen laeista ja asetuksista

Direktiivi / laki Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
AJONEUVOIHIN LIITTYVIÄ DIREKTIIVEJÄ
2007/46/EY Ajoneuvojen puitedirektiivi X Kerää yhteen ajoneuvoja koskevat erityisdirektiivit
1970/156/EY Autojen ja peräkärryjen tyyppihyväksyntädirektiivi Koskee myös laadunvalvontaa, korvattu puitedirektiivillä 2007/46/EY 29.4.2009
71/320/ETY Jarrudirektiivi 9 Jarrutus Jarrutusvoimat, jarrutusenergia. Lukittumattomien jarrujen toiminta. X
78/317/ETY, Engl. sis. kuvat (tif) Direktiivi moottoriajoneuvojen lasipintojen huurteen- ja sumunpoistojärjestelmistä 34 Huurteen- / sumunpoistolaitteet X
DIREKTIIVEJÄ / RADIOHÄIRIÖT JA SÄHKÖMAGNEETTISET KENTÄT - EMC
2004/104/EC Ajoneuvo-EMC-direktiivi X (uusimmat vuosimallit) Elektroniikka Aikaisemmin 95/54/EY
2004/108/EY EMC-direktiivi X (lataus) Laturi ja ladattaessa aktiiviset osat
EU tiedote 2009/C 126/01 Tiedote direktiivin 2004/108/EY täytäntöönpanosta Viittaus standardeihin tiedotteen välityksellä X (lataus)
2014/30/EU EMC-direktiivi
1999/5/EY Radio- ja telepäätelaitedirektiivi-direktiivi (R&TTE) 2014/53/EU korvaa. Jos auto sisältää esim. GSM-modulin.
2014/53/EU Radiolaitedirektiivi-direktiivi (RED)
1999/519/EY Suositus väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz-300 GHz) altistumisen rajoittamisesta
Direktiivi / laki Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
SÄHKÖTURVALLISUUS
2006/95/EY Pienjännitedirektiivi (LVD) X (lataus) Ajoakustossa ja sähköverkossa kiinni olevat osat Soveltaen
2014/35/EU Pienjännitedirektiivi (LVD)
1996/410 Suomen sähköturvallisuuslaki Direktiivin vaatimukset ja asettaa pätevyysvaatimukset asennus- ja tarkastustoiminnalle ym.
1996/498 Suomen sähköturvallisuusasetus Täsmentää sähköturvallisuuslakia.
SUOMEN LAIT / AJONEUVOJEN VEROTUS
1994/1482 Suomen autoverolaki Ennen rekisteröintiä Suomessa autosta maksettava vero
2003/1281 Suomen ajoneuvoverolaki Mm. käyttövoimavero ("dieselvero")
SUOMEN LAIT JA ASETUKSET / RAKENNE JA HYVÄKSYNTÄ
2002/1090 Suomen ajoneuvolaki Muutamien asetusten kanssa ajoneuvojen rakenteen säätely. Rekisteröinti-, muutos- ja määräaikaiskatsastuksesta.
2002/1248 Suomen asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista
2002/1244 Suomen asetus ajoneuvojen hyväksynnästä Liitteissä eri ajoneuvojen eri kohtien hyväksyntämenettelyt
YLEISTÄ AUTOISTA LIITTYEN MUUNNOKSEEN
85/374/ETY Tuotevastuudirektiivi X (myynti)
1990/694 Suomen tuotevastuulaki X (myynti)

Luettelo sähköajoneuvoihin liittyvistä EMC-standardeista

EU:ssa taustalla ajoneuvo-EMC-direktiivi (ajon aikana toimivat osat) ja kotitalous- ja teollisuuspuolen EMC-direktiivi (sähköverkkoon kytkettävät osat). EMC-vaatimusten taso on muuttunut voimakkaasti vuosien 1980-2010 aikana ja vaatimuksia on tuotu vaiheittain pakollisiksi.

Katso tarkemmin vanhojen mallien EMC-vaatimuksista: Sähköautomuunnoksen viranomaisvaatimukset / Ajoneuvo-EMC-vaatimusten kehityskulku

Katso yleisesti EMC-hyväksynnöistä myös: Sähköautojen EMC-hyväksynnät

Luettelo sähköajoneuvoihin liittyvistä ajoneuvo-EMC-standardeista

Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
EMC / AJONEUVOT Ajoneuvon elektroniikka
CISPR 12 Vehicles, motorboats and spark-ignited engine driven devices Radio disturbance characteristics – Limits and methods of measurement X 2004/104/EC, 95/54/EY emissiomittaustapa Vastaa SAE J551/2
CISPR 16 -sarja Specification for radio disturbance and immunity measurement apparatus and methods X 95/54/EY emissiomittaustapa Vanhemmat vuosimallit
CISPR 25 Vehicles, boats and internal combustion engines - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement for the protection of on-board receivers X 2004/104/EC Vastaa SAE J551/4, J1113/41
SFS-EN 13309 Construction machinery, electromagnetic compatibility of machines with internal power supply
ISO 10605 Road vehicles — Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge -
ISO 11451 Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy - Vehicle test methods Ajoneuvon kapeakaistaisen RF-häiriön sietokyky X 2004/104/EC Ajonaikana hallintaan vaikuttavat modulit / toiminnot
ISO 11451-1 Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy - Vehicle test methods — Part 1: General and definitions Vastaa SAE J551/1
ISO 11451-2 Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy - Vehicle test methods — Part 2: Off-vehicle radiation source Vastaa SAE J551/11
ISO 11451-3 Road vehicles — Electrical disturbances by narrowband radiated electromagnetic energy - Vehicle test methods — Part 3: On-board transmitter simulation Vastaa SAE J551/12
ISO 11451-4 Road vehicles — Vehicle test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy — Part 4: Bulk current injection (BCI). Vastaa SAE J551/13
ISO 11452 Road vehicles — Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy Komponenttien kapeakaistaisen RF-häiriön sietokyky X 2004/104/EC Ajonaikana hallintaan vaikuttavat modulit Eri osissa eri menetelmiä. Osa vastaa SAE J1113.
ISO 13766 Earth-moving machinery - Electromagnetic compatibility
ISO 14982 Agricultural and forestry machinery — Electromagnetic compatibility — Test methods and acceptance criteria Vain maatalouskoneet
ISO 7637-1 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 1: Definitions and general considerations
ISO 7637-2 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 2: Electrical transient conduction along supply lines only X 2004/104/EC, ei vanhemmat direktiivit
ISO 7637-3 Road vehicles — Electrical disturbances from conduction and coupling — Part 3: Electrical transient transmission by capacitive and inductive coupling via lines other than supply lines
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
EMC / AJONEUVOT - USA Ajoneuvon elektroniikka
SAE J1812 Function Performance Status Classification for EMC Immunity Testing EMC-testauksen suorituskykyluokittelu (USA) Yhdysvaltalainen
SAE J551-1 Performance levels and Methods of measurement of EMC of vehicles and devices (60Hz-18GHz) (USA) Yhdysvaltalainen
SAE J551-2 Test limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of vehicles, Motorboats, and spark-ignited Engine Driven Devices (USA) Vastaa CISPR 12, Yhdysvaltalainen
SAE J551-4 Test limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of vehicles and devices, broadband and narrowband, 150KHz to 1000MHz (USA) Vastaa CISPR 25, Yhdysvaltalainen
SAE J551-5 Performance levels and methods of measurement of magnetic and electric field strength from electric vehicles, 9kHz to 30MHz Sähkö- ja magneettikenttien voimakkuuksien mittaaminen (USA) Yhdysvaltalainen
SAE J551-11 Vehicle Electromagnetic immunity-Off vehicle source (USA) Vastaa ISO 11451-2, Yhdysvaltalainen
SAE J551-12 Vehicle Electromagnetic Immunity-On board transmitter simulation (USA) Vastaa ISO 11451-3, Yhdysvaltalainen
SAE J551-13 Vehicle Electromagnetic Immunity-Bulk Current injection (USA) Vastaa ISO 11451-4, Yhdysvaltalainen
SAE J551-15 Vehicle Electromagnetic Immunity-Electrostatic Discharge (USA) Vastaa ISO-10605, Yhdysvaltalainen
SAE J551-17 Vehicle Electromagnetic Immunity-Power line magnetic fields (USA) Yhdysvaltalainen

Luettelo sähköajoneuvojen lataukseen liittyvistä sähköverkon EMC-standardeista

Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
EMC / SÄHKÖVERKKO, YLEISSTANDARDIT Laturi ja latauspiste
SFS-EN 61000-6-1 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-1: Yleiset standardit – Häiriönsieto kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä X 2004/108/EY Laturi
SFS-EN 61000-6-2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 6-2: Yleiset standardit – Häiriönsieto teollisuusympäristöissä
SFS-EN 61000-6-3/A11 Electromagnetic compatibility (EMC). Part 6-3: Generic standards. Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments, 2005 X 2004/108/EY Laturi
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
EMC / SÄHKÖVERKKO, TESTISTANDARDIT Laturi ja latauspiste
SFS-EN 55022 / CISPR 22 Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement
SFS-EN 55024 / CISPR 24 Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement
EN 61000-3-2 Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) X 2004/108/EY Laturi
EN 61000-3-4 Limitation of emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated current greater than 16 A Järeä laturi
SFS-EN 61000-4-1 / IEC 61000-4-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement techniques - Overview of IEC 61000-4 series
SFS-EN 61000-4-2 / IEC 61000-4-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test ESD-mittausmenetelmä
SFS-EN 61000-4-3: 2006 / IEC 61000-4-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-3 : Testing and measurement techniques - Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test Säteilevän RF-immuniteetin mittausmenetelmä
SFS-EN 61000-4-4 / IEC 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test Nopeiden transienttien immuniteetin mittausmenetelmä
SFS-EN 61000-4-5 / IEC 61000-4-5 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-5: Testing and measurement techniques - Surge immunity test Surge-immuniteetin mittausmenetelmä
SFS-EN 61000-4-6 / IEC 61000-4-6, Ed. 2.2: 2006 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-6: Testing and measurement techniques - Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields Johtuvan RF-immuniteetin mittausmenetelmä
SFS-KÄSIKIRJA 660 EMC 125€

Luettelo sähköajoneuvoihin liittyvistä turvallisuusstandardeista

Sähköajoneuvojen turvallisuuteen kuuluu mm:

 • sähköturvallisuus - osaksi taustalla EU pienjännitedirektiivi
 • toiminnallinen turvallisuus
 • paloturvallisuus
 • kolariturvallisuus (yleiset ajoneuvoja säätelevät direktiivit)
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
SÄHKÖTURVA Käytännössä hyvin tärkeä! Ajoakustossa ja sähköverkossa kiinni olevat osat
ECE Reg 100 (E100) Uniform Provisions Concerning the Approval of Vehicles with Regard to Specific Requirements for the Electric Power Train Erittäin suositeltava
IEC 60364-7-717 Low-voltage electrical installations: Requirements for special installations or locations - Mobile or transportable units
ISO 6469-1 Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 1: On-board rechargeable energy storage system (RESS) Ladattava energialähde: isolointiresistanssi, oikosulkuvirrat, merkinnät
ISO 6469-2 Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 2: Vehicle operational safety means and protection against failures Turvallisuusmääräykset, toimintahäiriöt
ISO 6469-3 Electric road vehicles — Safety specifications — Protection of persons against electric hazards Suojaaminen sähköiskulta
SFS-EN 1175-1 Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 1: Akkukäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset sivuava, mm. akkuliittimet. TTY kirjasto, 1998.
SFS-EN 1175-3 Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 3: Erityisvaatimukset polttomoottorikäyttöisten trukkien sähköisille voimansiirtojärjestelmille Sivuava. TTY kirjasto, 1998.
SFS-EN 1987-1 Sähkömoottorikäyttöiset ajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Mukana oleva energiavarasto Sivuava, ilmeisesti vanha versio standardista ISO 6469. TTY kirjasto, 1997.
SFS-EN 1987-2 Sähkömoottorikäyttöiset ajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Toiminnallinen turvallisuus ja suojaus vikatilanteita vastaan Sivuava. TTY kirjasto, 1997.
SFS-EN 1987-3 Sähkömoottorikäyttöiset moottoriajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Käyttäjien suojaus sähköstä johtuvaa vaaratekijää vastaan Sivuava. TTY kirjasto, 1998.
EN 50272-3:2002 Safety requirements for secondary batteries and battery installations. Traction batteries. TTY kirjasto, 2003.
SFS-KÄSIKIRJA 600 Pienjännitesähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus Sisältää SFS 6000 ja SFS 6002 sekä sähköasennusten rakentamisessa ja käytössä tarvittavat keskeiset säädökset.
SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset Joitakin ajoneuvoihin sovellettavia kohtia.
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus TTY kirjasto, 2005.
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS Käytännössä hyvin tärkeä!
IEC 61508-sarja Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems (Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus.) Toiminnallisen turvallisuuden (SIL) perusstandardi
IEC 61508-0 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 0: Functional safety and IEC 61508
IEC 61508-1 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 1: General requirements (Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset)
IEC 61508-2 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
IEC 61508-3 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 3: Software requirements
IEC 61508-4 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 4: Definitions and abbreviations (Sähköisten/elektronisten/ohjelmoitavien elektronisten turvallisuuteen liittyvien järjestelmien toiminnallinen turvallisuus. Osa 4: Määritelmät ja lyhenteet)
IEC 61508-5 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels
IEC 61508-6 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3
IEC 61508-7 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems - Part 7: Overview of techniques and measures
ISO 15998 Earth-moving machinery — Machine-control systems (MCS) using electronic components — Performance criteria and tests for functional safety
ISO 25119-1 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design and development
ISO 25119-2 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 2: Concept phase
ISO 25119-3 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 3: Series development, hardware and software
ISO 25119-4 Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems — Part 4: Production, operation, modification and supporting processes
ISO/DIS 26262-sarja Maantieajoneuvot - toiminnallinen turvallisuus Mm. liikkumisen ohjaus ja BMS etenkin hankalalla akkukemialla Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-1 Road vehicles — Functional safety — Part 1: Vocabulary Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-2 Road vehicles — Functional safety — Part 2: Management of functional safety Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-3 Road vehicles — Functional safety — Part 3: Concept phase Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-4 Road vehicles — Functional safety — Part 4: Product development: system level Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-5 Road vehicles — Functional safety — Part 5: Product development: hardware level Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-6 Road vehicles — Functional safety — Part 6: Product development: software level Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-7 Road vehicles — Functional safety — Part 7: Production and operation Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-8 Road vehicles — Functional safety — Part 8: Supporting processes Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-9 Road vehicles — Functional safety — Part 9: ASIL-oriented and safety-oriented analyses Valmistuu 2011
ISO/DIS 26262-10 Road vehicles — Functional safety — Part 10: Guideline Valmistuu 2011
SFS-KÄSIKIRJA 175-1 Automaatio. Osa 1: Sanasto, dokumentointi ja toiminnallinen turvallisuus Alkusanat, SFS-IEC 60050-351, SFS-IEC 61506, IEC/TR 61508-0, SFS-EN 61508-1, -2, -3 ja -4 138 €

Luettelo sähköajoneuvojen lataukseen liittyvistä standardeista

Sähköajoneuvon sähköverkon puolen toimintoja koskevat myös:

 • Sähköturvamääräykset
 • Sähköverkkoon liitettävien laitteiden EMC-määräykset
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
SÄHKÖAUTOIHIN LIITTYVISTÄ SÄHKÖVERKON TOIMINNOISTA
IEC 61850-7-420 edition 2 SmartGrid: Basic communication structure, Distributed energy resources Sähköverkko
IEC 62056 sarja Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff and load control Sähköverkko
MAKSUSUORITUS
IEC/ISO 14443 Identification cards, Contactless integrated circuit cards, Proximity Cards Maksukortit
IEC/ISO 15118-1 Kaapeloinnin yleiset asiat ja toimintatilojen määrittelyt Valmistuu 2012
IEC/ISO 15118-2 Tiedonsiirtoprotokollat Valmistuu 2013?
IEC/ISO 15118-3 Kaapeloinnin ominaisuudet Valmistuu 2013?
IEC/ISO 7816-4 Organization, security and commands for interchange Langattoman tiedonsiirron tietoturva ja tiedonsiirtokäskyt
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
SÄHKÖAUTON LATAUSJÄRJESTELMÄ Laturi ja latauspiste
EN (IEC) 62196-1 Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets. Conductive charging of electric vehicles. Part 1: Charging of electric vehicles up to 250 A a.c. and 400 A d.c. 2006/95/EC
EN (IEC) 62196-2 Plugs, socket-outlets and vehicle couplers - Conductive charging of electricity vehicles - Part 2: Dimensional interchangeability requirements for pin and contact-tube vehicle couplers AC-pistoke IEC 61851-2 lataustapa 3 varten
EN (IEC) 62196-3 DC-pistoke, lataustapa 4 varten, mittalehdet Valmistuu 2013
EN (IEC) 62196-X AC/DC-pistokytkin, mittalehdet Valmistuu 2013?
IEC 60309 Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes Isot verkkopistokkeet Pistotulppaperhe, johon kuuluu myös 3-vaihepistoke.
IEC 60884-1 Plugs and socket-outlets for household and similar purposes Verkkopistokkeet kotitaloudessa
IEC 61851-1 Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements (Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta — Osa 1: Yleiset vaatimukset) Lataustekniikka 1: Yksivaiheinen AC-lataus kotitalouspistokytkimellä. Lataustekniikka 2: Yksivaiheinen AC-lataus kotitalouspistokytkimellä tai kolmivaiheinen lataus (enintään 32 A). Suojalaitteet vikavirtasuojakytkimet yms.) liitäntäjohdossa olevassa kotelossa. Lataustekniikka 3: Kolmivaiheinen AC-lataus (enintään 63 A) erityisellä pistokytkimellä. Lataustekniikka 4: DC-lataus suurilla virroilla ja jännitteillä. 2006/95/EC Latausjärjestelmä
IEC 61851-21 Electric vehicle conductive charging system – Part 21: Electric vehicle requirements for conductive connection to an a.c./d.c. supply (Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta — Osa 21: Vaatimukset a.c./d.c. sähkön syötölle sähköajoneuvon varaamisessa liitäntäjohdon kautta) 2006/95/EC Valmistuu 2012
IEC 61851-22 Electric vehicle conductive charging system - Part 22: a.c. electric vehicle charging station. (Sähköajoneuvojen varaaminen liitäntäjohdon kautta — Osa 22: Sähköajoneuvojen AC-varausasema) AC-latausaseman vaatimukset 2006/95/EC
IEC 61851-23 Electric vehicle conductive charging system - Part 23: d.c. electric vehicle charging station. DC-latausaseman vaatimukset Valmistuu 2012
IEC 61851-24 Electric vehicle conductive charging system – Part 24: Communication between vehicle and charging station. EV:n ja DC-aseman välinen kommunikaatio Valmistuu 2012
IEC 61980-1 Electric vehicle inductive charging systems - Part 1: General requirements Induktiivisen latausjärjestelmän vaatimukset Valmistuu 2013
SAE J1772 Electric Vehicle and Plug in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler Amerikkalainen latauspistoke. (USA) Latauspistoke
Suositus Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
Ladattavat autot Ladattavat autot kiinteistöjen sisäisissä sähköverkoissa -suositus, Fortum Latauspistokkeet, sähköverkon riittävyys, vanhan pysäköintialueen päivittäminen ja uuden rakentaminen.

Luettelo sähköajoneuvoihin liittyvistä muista standardeista

Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
AKUT Akut
IEC/ISO 12405-1 Tehoakut, turvallisuus Akusto Valmistuu 2011
IEC/ISO 12405-2 Energia-akut, turvallisuus Akusto Valmistuu 2012
IEC/ISO 62660-1 Li-ion-kennot, suorituskyky Akusto Valmistuu 2011
IEC/ISO 62660-2 Li-ion kennot, turvallisuus väärinkäytössä Akusto Valmistuu 2011
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
SÄHKÖAUTON SÄHKÖJÄRJESTELMÄT JA -ASENNUKSET
IEC 60364-7-722 Sähköauton latausjärjestelmän asennukset Valmistuu 2012
ISO 16750-1 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 1: General Sähkö- ja elektroniikkaosat
ISO 16750-2 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 2: Electrical loads Sähkö- ja elektroniikkaosat

Luettelo joistakin muista ajoneuvoihin liittyvistä oleellisista standardeista

Osa yleisesti ajoneuvoihin liittyvistä standardeista on hyvin oleellisia sähköajoneuvojen kohdalla - seuraavassa luettelo näistä.

Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
OLOSUHDEKESTO
ISO 16750-3 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 3: Mechanical loads Sähkö- ja elektroniikkaosat
ISO 16750-4 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Climatic loads Sähkö- ja elektroniikkaosat
ISO 16750-5 Road vehicles — Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment — Part 4: Chemical loads Sähkö- ja elektroniikkaosat
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
VÄYLÄT Tiedonsiirto modulien välillä
EN 50325-4 CANopen application layer, for embedded machine control Käytetään myös raskaissa ajoneuvoissa
Flexray 3.0 FlexRay Communications System Specification Avoin standardi nopealle ja vikasietoiselle ajoneuvoväylälle Pyrkii korvaamaan CANiä kriittisissä sovellutuksissa. Katso www.flexray.com
ISO 11783 sarja Isobus: J1939 based application profile for acriculture and forestry machines
ISO 11898 sarja CAN (Controller Area Network) CAN-väylän fyysinen taso
ISO 11898-1 CAN: data link layer (DLL) and physical signaling
ISO 11898-2 CAN: high-speed CAN at transmission rates of up to 1 Mbit/s
ISO 11898-3 CAN: fault-tolerant CAN at transmission rates 40..125 kbit/s
ISO 11898-4 CAN: time-triggered CAN-protocol (TTCAN)
ISO 11898-5 CAN: low-power mode for high-speed CAN
ISO 11992 sarja J1939 based application profile for truck/trailer communication
ISO 15765 sarja Transportation protocol and unified diagnostic services on CAN
SAE J1939 CAN-based application profile for in-vehicle communication in trucks Määrittelee 5 tasoa 7-tasoisesta OSI-tiedonsiirtomallista ajoneuvoympäristössä Fyysinen taso voi olla CAN
Standardi Nimi Sisältö, olennaisia kohtia Pakollisuus Osat / toiminnot joita koskee Kommentti
MUITA SÄHKÖAJONEUVOISSAKIN KÄYTETTÄVIÄ STANDARDEJA
AUTOSAR AUTomotive Open System ARchitecture, avoin ja standardoitu ajoneuvojen SW-arkkitehtuuri. Liittyy OSEK/VDX:ään. - Katso www.autosar.org ja www.osek-vdx.org
EN 62262 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) Uudempi kuin EN 60529, sisältää IK-luokituksen
ISO 17356 Road vehicles — Open interface for embedded automotive application Sisältää osan OSEK/VDX:stä
OSEK/VDX Offene Systeme und deren Schnittstellen für die Elektronik in Kraftfahrzeugen ("Open Systems and their Interfaces for the Electronics in Motor Vehicles") Käyttöjärjestelmä ja verkonkäsittely, jonka päälle AUTOSAR on rakennettu - Katso www.osek-vdx.org
SFS-EN 60529 Kotelointiluokitus (IP-luokka) TTY kirjasto, 2000 (/A1).

Muuta

EMC-perusstandardit - IEC 61000-sarja, SESKOn esite
Sesko perusti sähköautokomitean
Sivusto "Automotive EMC Standards" - Ajoneuvopuolen EMC eri maissa

Katso myös: Sähköautojen EMC-hyväksynnät

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License