Sähköautomuunnosten suunnittelu ja sarjatuotanto

Tällä sivulla kuvataan sähköautomuunnosten tekemisen prosesseja ja toimintatapoja. Materiaali kuvaa sekä auton ja sen osien suunnittelua että osien sarjatuotantoa ja muunnosten rutiininomaista tekemistä.

Osia on monen tasoisia:

 • 1. Standardikomponentteja
 • 2. Tilauksen mukaan valmistettavia osia
 • 3. Osia jotka tarvitsevat tuotantojärjestelyjä

Ohjelmisto on lähinnä moduleihin ladattavaa avointa koodia.


Ongelmia HW-kehityksessä:

 • Kehityssyklin hitaus (verrattuna SW-kehitykseen)
 • Tarvittava rahoitus
 • Tarvittavat investoinnit
 • Tarvittavat hyväksynnät
 • Tarvittavat työvälineet (tuotannon välineet)
 • Rinnakkaisen suunnittelun vaikeus (implementaatiovaiheessa)

Tarvittavia toimintoja (prosesseja):

 • (Yhteisö) Vaatimusmäärittely ja vaatimusten ylläpito
 • (Yhteisö) Laitesuunnittelu
 • (Yhteisö) SW-suunnittelu
 • (Yhteisö) Ohjelmointi ja testaus
 • (Yhteisö) Ohjeistus
 • (2 Tilauksen mukaan valmistettavat osat) Osien valmistus
 • (3 Osat jotka tarvitsevat tuotantojärjestelyjä) Alempi HW-suunnittelu
 • (3) Tyyppitestaus ja hyväksyntä
 • (3) Tuotanto
 • (3) Osahankinta
 • (3) Tuotantotestaus
 • (3) Tuotannon ylläpito
 • (3) Rahoitus
 • Varastointi ja jakelu
 • Asennus
 • Huolto, korjaus ja auton ylläpito

Toimijoita yhteisön lisäksi:

 • Viranomaiset
 • HW-tuottajat
 • HW-markkinoijat
 • Osia valmistavat alihankkijat
 • Muunnostyön tekijät
 • Sähköautohuolto

Ideana saada eri komponenteille valmistajia on muodostaa avoimia standardeja.

Katso tarkemmin eCorollan-standardiosat


Linkkejä:

http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source_hardware

Kaavio: Sähköautokonversioprosessi (pdf)

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License