F) Sähköautomuunnoksen tekninen toteutus

Tekninen toteutus ja siihen liittyvät teknisten yksityiskohtien vaatimukset. Nämä vaatimukset johdetaan pääasiassa taustavaatimuksista.

Virransyöttö ja maadoitusrakenteet

 • 12V järjestelmä maadoitettu
 • Lataus isoloitu
 • Ajoakkupiiri isoloitu auton rungosta (ja eristetty hyvin)!?

Sulakesuojaus

Littelfusen mitoitusohjeet kaapelilaadun, käyttölämpötilan ja kaapelipoikkiminnan mukaan:
http://www.littelfuse.com/data/en/Product_Catalogs/OE101.pdf sivu 8

TAULUKKO: Maksimi jatkuva virta johtimessa

Kaapelin ympäristön lämpötila
25°C 80°C 105°C
Poikkipinta Kaapelin vaippa ja lämpötilakesto
mm2 GXL (1) 155˚C GPT (2) 90˚C GXL (1) 155˚C GPT (2) 90˚C GXL (1) 155˚C
0,3 15A 10A 11A 4A 9A
0,5 21A 15A 16A 6A 13A
0,75 27A 21A 20A 7A 17A
0,8 31A 22A 23A 7A 19A
1 33A 23A 25A 9A 20A
1,5 43A 30A 33A 12A 27A
2 50A 36A 37A 14A 32A
2,5 60A 42A 45A 15A 38A
3 68A 47A 51A 18A 42A
4 80A 56A 61A 22A 50A
5 90A 65A 68A 23A 58A
6 103A 73A 78A 28A 64A
8 125A 87A 96A 30A 79A
10 146A 103A 111A 40A 90A
13 170A 120A 129A 47A 105A
19 221A 156A 166A 61A 137A

(1) = Maksimi vaipan maksimilämpötila 155˚C (GXL = General purpose cross link polyethylene insulation wire).
(2) = Maksimi vaipan maksimilämpötila 90˚C (GPT = General purpose thermoplastic insulation wire).

Lämpötaloudellinen suunnittelu

 • Tarvitaan jäähdytystä
  • Akut kuumenevat liikaa joissakin tilanteissa (lataus ja purku kuumalla ilmalla)
  • Laturi
  • Moottori ja moottorinohjain
 • Tulee hukkalämpöä
  • Akuista tulee hukkalämpö ladattaessa ja purettaessa
  • Laturi tuottaa
  • Moottorinohjain ja moottori tuottavat
 • Tarvitaan lämmitystä
  • Akut tarvitsevat lämmitystä joissakin tilanteissa (esilämmitys pakkasessa ladattaessa tai purettaessa)
  • Ohjaamon lämmitys
 • Vaihtoehto 1) Ilmajäähdytys ja lämmitys
 • Vaihtoehto 2) Nestejäähdytys ja lämmitys
  • yhteinen kierto eri kohteille
  • jäähdytyskenno
  • lämmityskenno ohjaamoa varten
  • sähkö- tai polttonestelämmitys

Wikipedia / lämpöresistanssi

Sähköautomuunnoksen mitoitus ja tilankäytöllinen suunnittelu

 • Tehdään mitoituslaskelmat
 • Valitaan komponentit
 • Sommitellaan osat auton runkoon

Katso tarkemmin Sähköautomuunnoksen mitoitus ja tilankäyttö

Vaatimuksia teknisille rakenteille ja osille

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License