B) Sähköautomuunnoksen viranomaisvaatimukset

Lähtökohta: vaatimusten ja tuotevastuuasioiden oltava kunnossa, jotta auto olisi jälleenmyytävissä.
Vaatimusten täyttäminen on (ainakin periaatteessa) edellytys myös muutoskatsastuksen hyväksynnälle.

Autoalan ja siihen liittyvien sähköisten asioiden viranomaismääräykset yleisesti

Katso myös Sähköautojen standardointi

Ajoneuvoihin kuuluu mm. sähköpolkupyörät, mopot ja moottoripyörät, kolmi- ja nelipyörät sekä kevyt nelipyörät, henkilöautot, linja-autot, pakettiautot ja kuormaautot.

Katso: Ajoneuvoluokat ja Trafi: Ajoneuvoluokat

Muunnossähköauton katsastus

Sähköautoksi muunnettu auto on ennen tieliikenteessä käyttämistä hyväksyttävä joko rekisteröinti- tai muutoskatsastuksessa. Muutoskatsastusmenettelyä käytetään, jos lähtökohtana on tieliikenteeseen rekisteröity auto ja kanta-auton osien osuus auton kaikista osista pysyy yli 50 prosentin. Yleensä näin on, koska moottorin ja apulaitteiden osuudeksi auton osista katsotaan 26%. Osien osuudet on määritelty autojen muuttamista ja rakentamista koskevan asetuksen [8] liitteessä.

Jos vähintään 50% auton osista vaihdetaan, auto rekisteröidään uutena ajoneuvona. Tällöin sille on saatava yksittäishyväksyntä.
Vanhan auton tapauksessa yksittäishyväksyntä saattaa olla vaativaa, koska yksittäishyväksyttävän auton on täytettävä pääsääntöisesti kaikki nykyisin voimassaolevat viranomaisvaatimukset, myös niiltä osin kuin rakennetta ei ole muutettu. Edempänä kohdassa Yksittäishyväksyntä tai piensarjatyyppihyväksyntä on mainittu joitakin lievennyksiä vaatimuksiin.

Käytettynä maahan tuodun aihion tapauksessa voidaan menetellä kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
1) viedä auto rekisteröintikatsastukseen ennen muunnostyötä ja muutoskatsastukseen muunnoksen jälkeen, tai
2) viedä auto rekisteröintikatsastukseen vasta muunnoksen jälkeen.

Tapa 1 vastaa vaatimustenmukaisuuden osalta alunperin Suomeen rekisteröityä autoa. Tapaa 2 käytettäessä saattaa vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa olla oleellisiakin eroja, mutta asiasta ei ole vielä varmaa tietoa. Yleisesti muutoskatsastuksessa kuitenkin noudatetaan soveltuvin osin rekisteröintikatsastusta koskevia säännöksiä [4].

Muutoskatsastus

 • Käyttövoiman muutos vaatii aina muutoskatsastuksen: http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Katsastus+2/Muutoskatsastus/Muutoskatsastus.htm Pakollinen.
 • Muutoskatsastuksen sisältö
  • "Muutoskatsastuksessa on esitettävä selvitys muutoksessa käytettävistä osista, osien sopivuudesta muutoksen kohteena olevaan autoon, osien kiinnitystavasta ja mahdollisista vahvistuksista sekä tarvittaessa vaihdettavien osien tai muutettavien rakenteiden lujuudesta." [1 4§] Osien alkuperä ja soveltuvuus selvitetään lomakkeella.
  • Tehdasvalmisteisten, esim. toisesta autosta otettujen osien tai tarvikeosien soveltuvuuden voi osoittaa joko [1]
   • Osoittamalla, että osa on tarkoitettu tyyppihyväksyttyyn, painoltaan ja suorituskyvyltään vastaavaan tai suurempaan autoon
   • Osan valmistajan antamalla lausunnolla
    • "Tehdasvalmisteisina osina voidaan pitää sarjatuotannonomaisesti (ts. ei yksin kappalein tai muutaman kappaleen erissä) valmistettuja osia, joiden valmistajalla voidaan katsoa olevan kyseisen tyyppisten osien valmistamiseen riittävä asiantuntemus ja kokemus." [5] Toisin sanoen omavalmisteiset tai esim. yhteisön suunnittelemat ja pienissä erissä alihankitut osat eivät kelpaa, jos asetus edellyttää kyseisen osan olevan tehdasvalmisteinen.
  • Punnitaan etu- ja taka-akselimassat, merkitään uusi omamassa ja akselimassat rekisteriotteeseen
  • Määritetään kantavuudet. Auton valmistajan määrittelemästä kokonaismassasta vähennetään auton punnittu (ja osin laskennallinen) omamassa. Koska kokonaismassa on kiinteä, pienenee auton kantavuus, jos auton omamassa on kasvanut muutoksen seurauksena. Tämä saattaa tarkoittaa mm. matkustajapaikkojen poistamista. [1 2§]
  • Kirjataan muutettujen osien osuus auton osista, tarkastetaan että muutosten osuus on alle 50%.
 • Muutoskatsastuksessa huomioitavaa
  • Tarkistettava huolellisesti aihion mahdollinen pohjalla lähtötilanteessa oleva muutosprosentti (esim. kolarikorjaukset). Tyyppinen sähköautomuunnoksen aiheuttama muutosprosentti lienee 26%…35% (Luettelo osien osuuksista). Jos "pohjalla" on enemmän kuin 15%..24% muutoksia, joudutaan yksittäishyväksyntämenettelyyn
  • Autojen rakennevaatimuksia: Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta 779/1998 ja Ajoneuvohallintokeskuksen ohje sen soveltamisesta
  • Jos auto on EY-tyyppihyväksytty, sitä ei saa muuttaa siten, että tyyppihyväksyntävaatimukset eivät täyty: [1 3§ 2. mom.]
   • EY-tyyppihyväksyttyjä ovat käytännössä kaikki 1.1.1998 tai myöhemmin ensirekisteröldyt autot sekä monet tätä vanhemmatkin 1990-luvun autot
   • Mm. törmäysturvallisuuteen liittyvien vaatimusten täyttymisen osoittaminen muunnoksen jälkeen voi olla haastavaa.
   • Muutoskatsastuksessa kanta-auton tekninen identiteetti säilyy, joten yksittäishyväksynnässä huomioitavia lievennyksiä vaatimustenmukaisuudesta ei voida soveltaa
  • Turvavarusteiden osalta (kuten ABS eli lukkiutumattomat jarrut ja ESP eli ajonvakautusjärjestelmä, mutta ei luistonesto) auto saadaan muuttaa ajoneuvovalmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan ohjeen mukaisesti vastaamaan saman mallin sellaista rinnakkaisversiota, jossa kyseistä turvavarustetta ei ole: Trafin ohje turvavarusteen poistamisesta. Trafi pitää ajonvakautusjärjestelmää "liikenneturvallisuuteen vaikuttavat rakenteena". Katso säädöksistä: Liikenneministeriön päätös auton rakenteen muuttamisesta, 779/1998, §5, 2 mom, kohta a).

Yksittäishyväksyntä tai piensarjatyyppihyväksyntä uusille autoille

Uusille ajoneuvoille, katso tarkemmin: Sähköautojen piensarjatyyppihyväksyntä

Vaatimukset ja toimenpiteet muunnosautossa käytettäville komponenteille

Ajoneuvo-EMC-vaatimukset (henkilöautot, pakettiautot ja bussit, M- ja N-luokat)

 • Elektroniikan oltava hyväksytty (akkreditoitu laboratorio) ajoneuvo-EMC-direktiivien (2004/104/EY, aikaisemmin 95/54/EY) tai vastaavan E-säännön 10 (ECE/R10) mukaisesti ("e" tai "E") [2 32§]. Suomessa Trafin (entisen AKE:n) vastuulla. Hyväksyntäkustannus noin 5.000 €. Pakollinen, RF-emissio- ja immuniteettivaatimukset hyvin tärkeät.
  • Load dump ("pulssi 5", direktiivi ei vaadi hyväksyntää): ei ole sähkömekaanista laturia, pahimpia piikkejä ei tarvitse testata.
  • Miten käsitellään korkeajännitteisen akun piirin häiriöitä, kun tähän piiriin on kontaktissa vain moottorinohjaus ja BMS?!
  • Valmiilla aktiivisilla standardielektroniikkamoduleilla tulee olla hyväksyntä.
  • Tuotettaville aktiivisille elektroniikkamoduleille tulee hakea hyväksyntä
   • Tyyppihyväksynnän voimassaolo edellyttää, että valmistettavat tuotteet ovat hyväksytyn kaltaisia. Valmistajalla on oltava hyväksytty laadunvalvontajärjestelmä.
   • Tyyppihyväksynnän hakuprosessi
  • Hyväksyntävaatimuksiin sovelletaan auton ensirekisteröintipäivänä voimassa olleita vaatimuksia [1 2 ja 3§]
  • Kansainvälinen EMC-standardien vertailu: ISO 11451 (vehicle test), ISO 11452 (components test), IEC 62132 (automotive semiconductors); US standards SAE J551 (vehicle test), SAE J 1113 (components test). http://www.autoemc.net/Standards/StandardsMain.htm
   • Ei ole olemassa globaalisti hyväksyttyä ajoneuvo-EMC-standardeja - eri mantereiden hyväksynnät eivät vastaa toisiaan suuntaan eikä toiseen
  • Tarkempaa teknistä materiaalia: Sähköautojen EMC-hyväksynnät

Ajoneuvo-EMC-vaatimusten kehityskulku (M- ja N-luokat)

 • 1977 lähtien E10-sääntö (1958 sopimus: Suomi 1977 - UNECE, ECE/TRANS/WP.29/343/Rev.18)
 • 72/245/ETY: 01.01.1996 (tai sen jälkeen) tyyppikatsastettu tai uudelle tyypille tyyppihyväksytty, 01.01.1998 käyttöön otettu (Katsastajan käsikirja)
  • RF-emissio
  • SELVITETTÄVÄ eri versioiden soveltaminen, muuttunut voimakkaasti vuosien aikana!
 • 95/54/EY: 01.01.1998 EY- tyyppihyväksytty ja 1.1.1996 tyyppikatsastettu UUSI TYYPPI, 01.10.2002 käyttöönotettu (Katsastajan käsikirja)
 • 2004/104/EY: 01.07.2006 tyyppihyväksytty, 01.01.2009 käyttöönotettu (Katsastajan käsikirja)
  • RF-emissio ja RF-sieto, transienttitestit

Hae kyseisen auton vuosimallin mukainen versio EURLEX-palvelusta (viitenumerohaku, vanhempia tilattava tiff-muodossa palvelusta emailitse)

Pakolliset EMC-hyväksynnät eri vuosina tyyppihyväksytyille, uutena tyyppinä tyyppihyväksytyille ja käyttöön otetuille autoille

Vuosi RF-emissio RF-sieto (RF-immuniteetti) Käyttöjännitetransientit Kommentti
1990 - - - Dieselautoilla ei EMC-vaatimuksia
1991 - - -
1992 - - -
1993 72/245/ETY+89/491/ETY (ottomoottorit) - - Voimaan laki 989/1992: "radiohäiriöt mahdollisimman vähäiset". Asetus 1256/1992 saattoi voimaan direktiivin 72/245/ETY+89/491/ETY / E-säännön 10/01
1994 72/245/ETY+89/491/ETY (ottomoottorit) - -
1995 72/245/ETY+89/491/ETY (ottomoottorit) - -
1996 Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 72/245/ETY (ottomoottorit) - - Ensimmäinen varsinainen EMC-määräys 72/245/ETY (kipinähäiriöt, ei koske dieselautoja)
1997 Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 72/245/ETY (ottomoottorit) - -
1998 72/245/ETY käyttöönotetut ottomoottorit. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY - 72/245/ETY käyttöönotettuihin, 95/54/EY (koskee jatkossa myös dieselautoja, mutta ei siirtymäaikana - Aarv 902/1997 56§ ja voimaantulo 4 g) ja Aarv 1248/2002 liite, I osa, taulukon kohta 10)
1999 72/245/ETY käyttöönotetut ottomoottorit. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY -
2000 72/245/ETY käyttöönotetut ottomoottorit. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY -
2001 72/245/ETY käyttöönotetut ottomoottorit. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY -
2002 72/245/ETY ennen 01.10.2002 käyttöönotetut ottomoottorit. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY ennen 01.10.2002. Kaikki 01.10.2002 jälkeen käyttöönotetut. Tyyppikatsastetut tai uudelle tyypille tyyppihyväksytyt 95/54/EY ennen 01.10.2002. Kaikki 01.10.2002 jälkeen käyttöönotetut. -
2003 X X - Tästä eteenpäin vaatimukset myös kaikilla dieselautoilla, edellä siirtymäaika
2004 X X -
2005 X X -
2006 X X 01.07.2006 tyyppihyväksytyt 2004/104/EY 2004/104/EY 01.07.2006
2007 X X Tyyppihyväksytyt 2004/104/EY
2008 X X Tyyppihyväksytyt 2004/104/EY
2009 X X X 2004/104/EY käyttöönotettuihin
2010 X X X

Moottoripyörien, mopojen, mopoautojen yms EMC-vaatimukset (L-luokka)

Yleiset EMC-vaatimukset

Yleisten EMC-vaatimusten kehityskulku

Radio- ja telepäätelaitteiden vaatimukset

Käytetyt raaka-aineet

 • Esim. akuissa ei saa olla EU:ssa kiellettyjä materiaaleja. SELVITETTÄVÄ direktiivit ja muut vaatimukset!

Muita viranomaisvaatimuksia liittyen sähköautomuunnoksiin

Sähköturvallisuus

 • Jännitetaso vaihtelee rakenteiden mukaan. Korkeajännitekaapeleiden suojaus ja läpiviennit. Suomessa TUKESin vastuulla. Pakollinen ja tärkein!
  • E-sääntö 100
  • Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY (saatettu voimaan KTM päätöksellä 1993/1694). Pakollinen laturin ja ajovirtapiirin osalta. Sovelletaan sähköautoihin kunnes jotakin täsmällisempää on tarjolla - pitää täyttää "direktiivin henki" (lähde: Tukes). http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Sahko-ja-hissit/Pienjannitedirektiivi--/
  • Sivuavat turvallisuusstandardit:
   • SFS-EN 1175-1 Trukkien turvallisuus. Sähköiset vaatimukset. Osa 1: Akkukäyttöisten trukkien yleiset vaatimukset
   • SFS-EN 1987-1 Sähkömoottorikäyttöiset ajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 1: Mukana oleva energiavarasto
   • SFS-EN 1987-2 Sähkömoottorikäyttöiset ajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Toiminnallinen turvallisuus ja suojaus vikatilanteita vastaan
   • SFS-EN 1987-3 Sähkömoottorikäyttöiset moottoriajoneuvot. Erityiset turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Käyttäjien suojaus sähköstä johtuvaa vaaratekijää vastaan
  • Laturin liityntäjohdosta erityisiä suomalaisia vaatimuksia: -40ºC, johto 50mm halkaisijan kerällä?!
  • Sähköturvallisuuteen liittyvät merkinnät ja ohjeet?!
 • Ilmeisesti katsastusta varten oltava sähkötarkastuspöytäkirja

Tarkempaa teknistä materiaalia: Sähköautojen sähköturvallisuus

Palo- ja räjähdysturvallisuus

 • Lähinnä akut
  • Sulakesuojaukset sekä ajovirtapiirissä että kaikissa muissa virtapiireissä, jotka eivät ole luontaisesti rajoitetun tehon piirejä. Huomioitava myös akkuun kytkeytyvät mittauspiirit.
 • Sähköjärjestelmän lisäksi palo- ja räjähdysturvallisuus tulee huomioida mahdollisen polttoainekäyttöisen lämmittimen osalta.

Auton hallintaan liittyvät turvallisuusvaatimukset

 • Parkkiasennossa pysyminen varmistettava
 • Vahingossa väärään suuntaan ajaminen pyrittävä estämään!?
 • Rajua peruutusta hillittävä?!

Tuotevastuu ja suunnitteluvastuut

Kuka on suunnitteluvastuussa? Direktiivi 85/374/ETY ja Suomen tuotevastuulaki. Pakollinen.

Verotuskohtelu

 • Ajoneuvovero (käyttövoimavero, "dieselvero") on sama kuin diesel-autoissa eli henkilöautoilla 6,7 snt/kokonaispainon 100kg/pv ja pakettiautoilla 0,9 snt/kokonaispainon 100 kg/pv sekä lisäksi perusvero 28.2.2010 asti ennen 1.1.1994 rekisteröidyiltä 26 snt/pv ja 1.1.1994 jälkeen rekisteröidyiltä 35 snt/pv. 1.3.2010 alkaen verotus perustuu päästöihin, mutta muunnosautojen osalta ei ole vielä päätöstä, että perustuuko ennen 1.1.2001 ensirekisteröityjen vero kokonaispainoon ja 1.1.2001 jälkeen rekisteröityjen vero alkuperäisen moottorin päästöihin vai muutetaanko verokohtelua sähköautojen osalta.
 • Linja-autot on vapautettu ajoneuvoverosta [6 12§], eikä tähän kaavailla muutosta hallituksen esityksessä ajoneuvoverolaiksi.
 • Autovero peritään uudelleen, jos kanta-auton osista yli 50% on vaihdettu [9] 3 §].
 • Lisätietoja: http://www.ake.fi/AKE/Verotus/

Muuta…

 • ISO-standardi 6469:
  • Part 1: "Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 1: On-board rechargeable energy storage system (RESS)"
  • Part 2: "Electrically propelled road vehicles — Safety specifications — Part 2: "Vehicle operational safety means and protection against failures"
  • Part 3: "Electric road vehicles — Safety specifications — Protection of persons against electric hazards": akut, toiminnallinen turvallisuus, vikatilanteet, sähköiskujen vaara
 • Kolaritilanteessa sähköttömäksi saaminen?

Osien viranomaisvaatimukset / henkilöautot (M1)

Hae erikoisdirektiivien kyseisen auton vuosimallin mukainen versio EURLEX-palvelusta (viitenumerohaku, vanhempia tilattava tiff-muodossa palvelusta emailitse)

Komponentti tai aihe Sähköturvallisuus EMC "e" Erityismääräykset Kommentti
Elektroniikkamodulit "CE" ei riitä!
eECU järjestelmänohjaus - X "CE" ei riitä!
e(G)UI käyttöliittymä - X "CE" ei riitä!
BMS akunvalvonta X X Myös "CE"-vaatimukset latauksen aikaisessa toiminnassa (lähinnä häiriöpäästöt)
Moottorinohjain X X "CE" ei riitä!
DC/DC-muunnin X X Ajovalojen pysyttävä päällä! "CE" ei riitä!
Laturi X X 2) Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset ISO-EN-SFS 60335: osat -1 (Yleiset vaatimukset) ja -2-29 (Akunvaraajat). SFS-EN 61000-6-1 ja -3/A11 (="CE"). Harmoniset yliaallot EN 61000-3-2.
OBD II -liitäntä X X Ei vaadita, mutta jos toteutetaan, on täytettävä määräykset
Sähköjärjestelmä
Akusto X - SFS-EN 50272-3 Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 3: Ajovoima-akut
Sähkömoottori X - Kotelointiluokitus SFS-EN 60529
Latauspistoke X -
Sulakkeet X -
- pääsulake
- lataussulake
- DC/DC-muuntimen sulake
- akuston / BMS:n sulakkeet
Pääkytkin / pääkontaktori X -
Johtosarjat X - Pienjännitedirektiivi
Oheislaitteet
Jarrujen tehostinpumppu - - Oltava kanta-autoon tai vähintään vastaavaan tarkoitettuja [1] 12V
Ohjauksen tehostinpumppu, mahd. vanhemmissa autoissa - - 12V
Mekaaniset osat
Alennusvaihde - -
Tasauspyörästö - -
Ripustusosat - - Oltava kanta-autoon tai vähintään vastaavaan tarkoitettuja tehdasvalmisteisia osia [1], lujuudet
Vetoakselit - - Vastattava moottorin ja alennusvaihteen maksimivääntöä [1]
Akuston kiinnitys - - Vaatimukset??
Muuta
1 Melutasot 70/157/ETY E-sääntö 51 A-B 1)
3 Polttonestesäiliöt/alleajosuojat takana 97/19, 2000/8, E-sääntö 34 A Polttoöljylämmittimet
5 Ohjauslaite 70/311/ETY C Tehostimen toiminta
9 Jarrutus 71/320/ETY, E-säännöt 13.10 ja 13H A-B 1) Tehostimen toiminta
10 EMC B
12 Sisäturvallisuus 74/60/ETY C Akkukotelo ohjaamossa
13 Varkauden estolaite ja ajoneuvon lukituslaite 74/61/ETY ja 95/56/EY, E-sääntö 97 B 1) Mahdollisesti vapautus poikkeusluvalla. 1.10.1998 ja sen jälkeen käyttöön otetut.
15 Istuinten lujuus 74/408/ETY Voidaan ehkä soveltaa sisäakkujen kiinnitykseen, lisäys 1, 3.5.3
17 Nopeusmittari ja peruutusvaihde 75/443/ETY E-sääntö 39 B-C 1)
18 Lakisääteiset kilvet 76/114/ETY Lähinnä symboliikkaa
33 Hallintalaitteiden merkinnät 78/316/ETY A-C / A-X 1)
34 Huurteen-/sumunpoistolaitteet 78/317/ETY C 1) Katsastaja tarkastaa
36 Lämmitysjärjestelmät (jos sähköinen pääjännitteellä tai polttoöljylisälämmitin) (jos sis. elektroninen ohjaus) 78/548/ETY (Kumottu 9.5.2004 alkaen) 2001/56/EY 1) LIITE VII polttolämmittimet
40 Moottorin teho 80/1269/ETY C 1)
44 Massat ja mitat (henkilöautot) 92/21/ETY C 1) Henkilöluku ja massat
53, 54, 58 Kolariturvallisuus, erilaisia - 1)
59 Kierrätettävyys 2005/64/EY 7 artikla sovelletaan Ei 2005/64/EY 1)
-

Sähköturvallisuus: lähinnä pienjännitedirektiivi
EMC: "pikku-e", ajoneuvo-EMC-direktiivi. "CE"-merkintää ei tarvita eikä se riitä ajoneuvohyväksyntään.

1) http://www.ake.fi/pdf/2434-208-2003liite6.pdf, Uudempi versio säädöskokoelmissa, liite 2 http://www.edilex.fi/virallistieto/saadoskokoelma/20090044.pdf
2) Ajoneuvo-EMC-direktiiviä ei sovelleta laitteisiin, joita ei voi käyttää auton liikkuessa (2004/104/EY kohta 3.2.1). Tällöinkin on täytettävä yleisen EMC-direktiivin 2004/108/EY vaatimukset ("CE" - jonkin tason testaus ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus). Jos regen-lataus tai muu ajonaikainen toiminto tapahtuu laturin kautta, vaaditaan "e".

X:Vaaditaan täydellinen direktiivin mukaisuus. Tyyppihyväksyntätodistus tulee toimittaa ja tuotannon vaatimustenmukaisuus on varmistettava.
A:Erityisdirektiivin vaatimukset on täytettävä. Tyyppihyväksyntätodistusta ja tyyppihyväksyntämerkintää ei vaadita. Ilmoitetun laitoksen laadittava testausselosteet.
B:Säädöksen teknisiä vaatimuksia on noudatettava. Säädöksessä säädetyt testit on suoritettava kokonaisuudessaan. Testit voi suorittaa itse, jos asiasta sovitaan hyväksyntäviranomaisen kanssa. Valmistajan voidaan sallia antaa tekninen raportti: tyyppihyväksyntätodistusta ei tarvitse myöntää eikä tyyppihyväksyntää vaadita.
C:Valmistajan on osoitettava hyväksyntäviranomaista tai katsastustoimipaikkaa tyydyttävällä tavalla, että direktiivin yleiset vaatimukset täytetään.

Osien viranomaisvaatimukset / mopot ja mopoautot

 • Nopeuden rajoittaminen: tutkimuslaitos
 • Tehot mitattava penkissä (tehoarvot eri nopeuksien mukaan)

Muita viranomaisvaatimuksia

 • Magneettikenttien terveysvaikutukset
 • Direktiivi 1999/519/EY, Suositus väestön sähkömagneettisille kentille (0 Hz-300 GHz) altistumisen rajoittamisesta
 • Vaaralliset aineet - esim. akut - SELVITETTÄVÄ!
 • Tyyppihyväksyntäkäytäntöjen soveltuvuus sähköajoneuvoihin - Transport Research Laboratoryn tilausraportti Euroopan komissiolle

Materiaalia

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License