Sähköautomittauslaitteet

Tässä artikkelissa käsitellään sähköautojen rakentamiseen ja kehittämiseen liittyviä mittalaitteita. Seuraavassa esitellään erilaiset laitteet ja niiden ominaisuuksia, erilaisten keskeisten suureiden mittaustapoja ja käsitellään myös mittausten sähköturvallisuutta.

Mittaustiloja

Akustotestaus

 • Akuston ja BMS:n testaus
  • Turvallinen mittaustila
  • Sähköinen isotehoinen kuorma
  • Vikatilanteiden simulointi?

Häiriömittauslaboratori

 • Ajoneuvopuolen EMC-mittaukset

Mekaaninen suorituskyky

 • Dynamometri (akuston, moottorinohjaimen ja moottorin koeajoon)

Mittalaitteita

Kannettava oskilloskooppi. Tärkeä

Oskilloskoopilla voidaan mitata pulssimuotoja yleensä kahdesta signaalista yhtä aikaa (jännitteen muuttuminen ajan kuluessa).

 • Isoloidut mittakanavat ja mittapäät (muovirunko)
 • Jännitekesto 1000V luokkaa
 • Sopivia eristettyä mittapäitä (muovirunkoinen BNC)
 • PC-liityntä. Tärkeä.
 • Yhdistetty yleismittaritoiminnot. Suositeltava.

Spektrianalysaattori

Spektrianalysaattorilla voidaan mitata laitteiden häiriöitä eri taajuuksittain (lähinnä radiotaajuisia).

Rakenteet:

 • skannaava - kuunneltavaa taajuutta muutetaan askeltaen, pitkä mittaus
 • FFT - voi tutkia spektrin muuttumista ajan mukana ja saada lyhyestä mittauksesta yleiskuvan häiriöistä

Yleismittari. Tärkeä

 • Jännitekesto 1000V luokkaa. Tärkeä.
 • Jännitemittaus: tasa- ja vaihtojännite noin 100mV .. noin 1000V. Tärkeä.
 • Virtamittaus: tasa- ja vaihtovirta noin 100mA .. noin 10A. Tärkeä.
  • suuremmat virrat ulkoisella shuntilla tai pihdillä
 • Vastusmittaus: noin 100 Ω .. noin 10 MΩ. Tärkeä.
  • ei sovellu pienten ylimenovastusten mittaamiseen, mitattava kuormitettaessa liitoksen yli jäävä jännite tai käytettävä erityistä mittalaitetta
 • Lämpötilamittaus. Suositeltava.
  • Tyypillisesti K-termoparianturi (lanka-anturi)
 • Datankeruu ja PC-liityntä. Suositeltava.

Katso myös: Yleismittari Wikipediassa

Pihtivirtamittari. Tärkeä

Pihtivirtamittarilla voidaan mitata johtimessa kulkeva virta katkaisematta johdinta. Mittaus perustuu johtimen virran aiheuttamaan magneettikenttään. Kaapelista, jossa on myös paluujohdin, virtaa ei voida mitata, koska meno- ja paluuvirta kumoavat toisensa.

 • Jännitekesto 1000V luokkaa. Tärkeä
 • Myös DC-virtamittausalue (Hall-periaate). Tärkeä
 • Virrat 1..500A tasolle asti, reilun kokoinen suipon mallinen pihti
 • Joko erillinen pihtivirtamittari tai oskiloskooppiin ja/tai yleismittariin kytkettävä mittapää

Katso myös: Pihtivirtamittari Wikipediassa

Eristysvastusmittari. Tärkeä

Eristysvastusmittari mittaa tarkasti vuotovirtoja korkealla jännitteellä - eli mittaa resistanssia. Eristysvastusmittari paljastaa myös mahdollisia läpilyöntejä.

 • Mittajännite noin 1000V asti
 • Oltava myös pieni mittavirta, jolla voidaan mitata puolijohdemoduleitakin ilman välitöntä läpilyönnin aiheuttaman rikkoutumisen vaaraa

Johtavuusmittari

Milliohmialueen mittaus maadoituksia varten

CAN-väyläanalysaattori

 • CAN-väylän sähköisten parametrien analysointiin

CAN-muunnin / -adapteri Suositeltava

 • CAN-väylässä liikkuvan datan analysointiin ja laitteiden konfigurointiin
 • Esim. USB:n kautta PC-liityntä ja ko. muuntimelle soveltuva ohjelmisto. Tärkeä
 • Isoloitu liityntä CAN-väylään. Tärkeä
 • Mahdollisuus suureiden graafiseen esitykseen sekä väyläliikenteen tallennukseen
 • Mahdollisuus lähettää testi- ja diagnoosiviestejä väylään

RS232- ja RS-485-muunnin / -adapteri Suositeltava

 • Ajoneuvojen komponenttien konfiguraatiota varten usein tarpeellinen
 • Esim. USB:n kautta PC-liityntä ja ko. muuntimelle / konfiguroitavalle laitteelle soveltuva ohjelmisto. Tärkeä

Mittaustarvikkeet

 • Jännitemittapäät
 • Virtashuntit ja virtapihdit

Keinokuormat

 • Vastuskuormat
 • Elektroniset keinokuormat
 • Taajuusmuuttajalla ohjattu moottori mekaanisena vastuksena

Virtalähteet

 • laitteiden kokeilu ilman akustoa rajoitetulla virralla

Litium-kennon / -kennojen laturi

 • Yksittäisen kennon latausjännite n. 4.2V
 • CC/CV - toiminnallisuus (Constant Current/Constant Voltage eli vakiovirta/vakiojännite) Tärkeä

Lämpötilamittaus

 • K-tyypin termopari kontaktimittaukseen
  • Korkeajännitteisten kohteiden mittauksen vaarat!
 • Infrapunalämpömittari
 • Lämpökamera
  • Laitteiden lämpötilojen havainnointi
  • Liitosten tarkistaminen - huonot liitokset lämpenevät

Mitattavia suureita

 • Jännite
  • Yleismittari
  • Oskilloskooppi - kelluva mittaus
 • Virta
  • Virtapihti Hall-anturilla (DC)
  • Virtapihti - virta-jännite-muunnin (Hall-anturilla, myös DC)
  • Shuntti ja jännitemittaus (yleismittari tai oskilloskooppi)
 • Lämpötila
  • Termoparit
  • Kosketukseton IR-mittaus
 • Voima
  • Vaaka-anturit
  • Venymäliuska-anturit
 • Ajoneuvossa eri kohdissa esiintyvät tärinät ja iskut
  • Kiihtyvyysanturit ja loggerit

Mittalaitteiden käytöstä

Mittalaitteiden maadoitukset

 • Voivat olla häiriölähteitä ja oikosulkuja aiheuttavia, jopa turvallisuusriski
 • Hallitsemattomia maasilmukoita pitää varoa

Sähköturvallisuus mittauksissa

 • jännitekesto
  • transienttijännitteet huomattava
  • käyttöalueen mukaan CAT I, II, III ja IV – kaikkien lähellä ajovirtapiiriä käytettävien mittalaitteiden pitäisi kestää tyypillisesti CAT III 1000V
 • mitta-alueiden riittävyys pahimmassakin tapauksessa
 • virtamitta-alueiden sulakesuojaus
  • suojaamaton virtamittausalue hyvin turvaton
  • vaihda vain suositeltuun sulakkeeseen
 • muiden mitta-alueiden suojaus maksimikäyttöjännitteeseen asti
 • Yleismittarin mittajohtimet
  • Jänniteluokitus (sisältäen CAT), johtimien liittimet suojattuja.
  • Mittajohtimien kunto: eristeet kunnossa, johtavat kunnolla eivätkä pätki.
 • Oskilloskoopin käyttö
  • Oskilloskoopin kanavien kelluvuus maahan nähden ja eristys toisistaan erittäin tärkeää
  • Oskilloskoopin mittajohtimet: eristetyt BNC-liittimit
 • Mittausjärjestelyt
  • Mittareiden asettelu ensin, sitten testiajo koskettelematta mittareita, mittareiden purku jännitteettömänä.
  • Mittaus myös tunnetusta jännitteestä ennen ja jälkeen mittauksen – mittarin toiminnan varmistus.

Katso myös:
Sähköautojen sähköturvallisuus

Electrical measurement safety, Fluke
Hybrid vehicle measurement safety basics, Taking high-voltage readings; Jack Rosebro

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License