Sähköautomuunnoksen ECUn vaatimukset

Yleistä muunnossähköauton kontrollimodulia sanotaan usein ECU:ksi (engl. Electronic Control Unit). Siinä voi olla mukana esim. lämmityksen ja jäähdytyksen ohjauksia tai tämän tyyppiset toiminnat voi olla hoidettu erillisellä omalla modulillaan. ECUun voi liittyä myös käyttöliittymä (UI / GUI).

ECUn olosuhdevaatimukset yms. yleiset vaatimukset ovat ohjauselektroniikan vaatimusten kanssa kohdassa Sähköautomuunnoksen ohjauselektroniikan vaatimukset.

ECUn liitynnät, niiden määrät ja ominaisuudet sekä niiden käyttötarkoitukset

Liityntätarpeita oheislaitteittain

 • Voimapolkimen asento (kaasu). Analogiatulo.
 • Kytkinpolkimen asento. Analogiatulo tai digitaalinen tulo. Optio.
 • Sähköisen "vaihteen" liityntä (eteen-taakse-parkki-vapaa)
 • Latausliitynnän kiinniolon tunnistus.
 • Sisä- ja ulkolämpötilamittaus. Optio.
 • Lämmityksen ohjaus. Optio.
 • Lämmitys-/jäähdytysnesteen ja akuston lämmönmittaus, useita pisteitä. Optio.
 • Akuston lämmönhallinnan ohjaus. Optio.
 • Tehostinpumppujen ohjaus. Optio.
 • Perinteisen mittariston ohjaus: esim. polttoainemittari, nopeusmittari, lämpömittari, kierroslukumittari, latausmerkkivalo. Optio.
  • Käyttö esim. polttoainemittaria varaustilaan
  • kierroslukumittari käynnissäolon ja osoittamiseen tai väännön/vääntöpyydön mittaukseen
  • lämpömittari moottorin tai kiertoveden lämpötilaan
  • Latausmerkkivalo latauksen osoittamiseen
 • Kaukoohjausliityntä. Esim. GSM. Optio.
 • Energiamittaus. Optio.
  • Latausenergia
  • Akustosta purettu energia

ECUn liitynnät liityntätyypeittäin

 • Virtasyöttö
  • Transienttisuojaus ja ylijännitesuojaus (myös load-dump)
  • Reverse-battery-tilanteelta suojaus (maakytkentä puuttuu -tilanne, mahdollisesti myös kytkentä väärin päin käyttösähköön)
  • Syöttövirta noin 0,5A? + lähtöjen virta?
  • Jännitealue: 12V - noin 7..14V, optionaalinen 24V
  • Syötön jännitemittaus (minimijänniteilmaisun lisäksi)
  • Katso myös yleiset käyttöjännitevaatimukset kohdassa Sähköautokonversion ohjauselektroniikan vaatimukset
 • Käyttöjännitelähtö käyttöliittymälle?
 • Digitaalitulot
  • Alaveto, ylösveto, pelkkä jännitetulo vai konfiguroitava?
  • Tulojen määrä?
 • Digitaalilähdöt
  • Ylös vetävä, alas vetävä, toteemipaalu vai konfiguroitava?
  • Lähtövirta 0,??A
  • Lähtöjen ylivirta- ja oikosulkusuojaus.
  • PWM-tarpeet?
  • Lähtöjen määrä?
 • Analogitulot
  • Voimapoljin, 2 liukua (= "kaasu", 2 liukua varmistuksen vuoksi)
  • Kytkinpolkimen asento. Optio.
  • Lämpötilamittauksia lämmönhallintaa varten (ohjaamo, akusto, jäähdytys-/lämmitysneste). Optio.
  • Kaikki ratiometrisiä tuloja eli moduli syöttää potentiometrejä ja vastuslämpötila-antureita?!
  • Tulojen määrä?
 • CAN-väylät
  • Yhteys auton järjestelmiin?
  • Dataliikenne käyttöliittymälle
  • Väylien määrä?
  • Erilaisia CAN-protokollia. Yhteensovittaminen?!
 • Käyttäjäliittymälle liityntäportti - CAN ja muut vaihtoehtoiset tyypit?!. Optio.
 • Esim. JTAG ensimmäistä ohjelmointia varten Valmistus, huolto, tuotekehitys
 • Huoltoportti (PC-liityntä: USB, RS-232, RS-485, CAN,…). Huolto, tuotekehitys
 • Sarjaportti GSM-modulille. Optio

ECUn prosessointi- ja muistiosat

 • Prosessori
  • Tyyppi ja yhteensopivuus, ohjelmointimahdollisuudet
  • Prosessointiteho?
 • Ohjelmamuistimäärä?
 • Datamuistimäärä?
 • Lokimuistin (FLASH tai EEPROM) määrä?
 • Vahtikoiratoiminto

ECUn muita ominaisuuksia

 • Ohjelmointiominaisuudet
  • Vapaa ohjelmoitavuus
  • Ohjelmiston päivitettävyys
 • eECUn olisi hyvä toimia myös 24V-järjestelmissä (sopii myös raskaampiin ajoneuvoihin)
Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License