Sähköautomuunnoksen sähköjärjestelmän dokumentit

Tässä dokumentissa kuvataan sähköautomuunnoksen sähköjärjestelmän tekemistä ja ylläpitoa varten tarvittavat dokumentit

Dokumentointitarpeet

 • Suunnittelu
  • Johtosarjat
  • Maadoitukset
  • Isoloinnit
  • Osasijoittelu
 • Osahankinta
 • Johtosarjojen valmistus
 • Asennus: työohjeistus
 • Huolto
 • Sähkö- ja paloturvallisuuden analysointi
  • Sulakesuojaus analysoitavissa
  • Eristykset analysoitavissa
  • Erotukset
  • Virtakestot
  • merkintä *) kohdissa, jotka pakollisia sähköturvallisuuden takia

Ehdotus dokumenteista

Kaavio: Ehdotus sähkökaavioista - johdotuskuva ja johdinsarjan rakennekuvat(pdf)

Lohkokaavio ja rakennekuvaus *)

 • Yleisrakenne *)
  • Piirretään johtosarjat yleisinä yhteyksinä ilman signaaleja
 • Isolaatiot *)
  • Ajoakkupiiri
  • Sähköverkkopiiri
  • Apulaitepiiri - 12V ja ohjaussignaalit, käyttäjä koskettaa
 • Maadoitukset *)
 • Selostus rakenneperiaatteesta ja toiminnasta
 • Fyysinen osasijoittelu

EHDOTUS: piirretään ohjelmalla Open Office Draw

Esimerkkilohkokaavio: eCorolla 1 ja 2 sähköinen rakenne (pdf, 2010-03-04)

Johdotuskaavio *)

Tärkein peruskaavio on johdotuskaavio (kytkentäkaavio).

 • Johdinsarjat numeroineen *)
  • johtimien värit / numerokoodit *)
  • johdintyypit olisi oltava sähköturvatarkastelun takia *)
 • Liittimet liitinnumeroineen ja nastanumeroineen *)
 • Isolaatiorajapinnat *)
 • Fyysinen sijoittelu: mainintoja ja rajaviivoja, mitkä osat sijaitsevat missäkin tilassa
 • Signaalinimet selkeyden takia
 • Käytettävä piirtotapa ja symboliikka sovittava!!
  • EHDOTUS: Piirtotapana maa vasemmalle ja käyttöjännite oikealle, tulostus vaaka-A4 sivuina (monta sivua rinnakkain muodostaa kokonaisuuden). Suurelta osin kytkentä on modulien välsitä johdotusta.
  • Kaaviot ja johtosarjat eroteltava toiminnallisiin ryhmiin (selkeä tapa esittää ja tukee madulaarisuutta)

EHDOTUS: piirretään ohjelmalla Eagle

Johtosarjakuvat

Johtosarjasta on :

 • Johdotuskaaviossa looginen tieto - mistä komponentin nastalta menee yhteys mihin kompinentin nastalle
 • Johtosarjakuvassa fyysinen rakenteen tieto, käytetyt osat ja tarkentavia tietoja
  • Johtosarjakuva on perinteisesti 2D-kuva
  • Johtosarjakuvia tehdään nykyään paljon myös 3D-muodossa, jolloin johdotusreitit voidaan esittää 3D-kuvassa ja saadaan paremmin esim. pituudet kohdalleen suunnitteluvaiheessa.

Johtosarjakuvan tietoja:

 • LINKKI muihin dokumentteihin: johdinsarjan numero
 • liittimet
  • tyypit
  • liittimen nastat
 • Johtimet
  • tyyppi
  • jännite ja virtakesto
  • väri / numerokoodaus
  • pituus
  • kuorintapituus
  • liitostapa
 • Työohjeistus

Esimerkki modernista johdosarjasuunnitteluohjelmasta: Linius johtosarja-CAD

EHDOTUS: piirretään ohjelmalla Eagle tai Open Office Draw

Signaalilistat

Signaalit on lueteltava taulukkomuodossa järjestelmän hallittavuuden takia ja koska kaavioihin ei voida pistää kaikkea tietoa

 • LINKKI muihin dokumentteihin: signaalinimi
 • Signaalinimet - sisältävät eri tasoista tietoa signaalin laadusta ja mihin signaali liittyy:
  • Laitekokonaisuus
  • Toiminto
  • Polariteetti ja muu signaalin laatu
 • Signaalien selitykset
 • Jännitetaso
 • Virta ja sulakesuojaus
 • Signaalin kulkusuunta
 • Signaalin polariteetti (esim. onko aktiivinen jännite ylhäällä vai alhaalla)
 • Sovittavat miten signaalinimet muodostetaan!

Esimerkkitaulukko signaaleista

Signaalinimi Suunta Polariteetti Jännite Virta Kuvaus Kommentti
12V_MOTOR_CONTROLLER -> MOT CTRL 12V 1A Moottorinohjaimen käyttöjännitesyöttö
CAN_LO <-> 0..5V 10mA CAN-väylän data, LO
CAN_HI <-> 0..5V 10mA CAN-väylän data, HI

EHDOTUS: kirjoitetaan ohjelmalla Open Office Calc

Osa- ja materiaaliluettelot

Aputietoa hankintaan.

 • LINKKI muihin dokumentteihin: osanumero

Esimerkkitaulukko osista

Osan numero Valmistaja Tyyppi Kuvaus Määrä x Kommentti
KAAPELIT
XYZ Monisäikeinen johdin 6mm2, 400V
LIITTIMET
J123 Liitinrunko XYZ 1
Urospinni XXX 10
J124
MODULIT
X12 Laturi 1

Kaapelien tarvikeosien hallinta on ehkä tehtävä erikseen ja "pääosalistassa" oltava vain johtosarjat.

EHDOTUS: kirjoitetaan ohjelmalla Open Office Calc

Ellei toisin mainittu, tämän sivun sisällön lisenssi on Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License